screen

Utbildning

Online •

Grundutbildning SugarCRM - Ärendehantering

Datum

Tid

10.00 - 11:30 varav 30 min utrymme för frågor

Kostnad

900kr ex. moms

Grundutbildning Ärendehantering SugarCRM

Under detta utbildningstillfälle tittar vi på hur ni navigerar i Sugar, går igenom moduler, olika vyer, filtrering, hur ni skapar upp diverse delar: organisationer, kontakter, ärenden, uppgifter m.m

 

Förväntat resultat av utbildningen?

Efter genomförd utbildning kommer du som supportpersonal ha bättre förståelse för hur ni hanterar ärenden, tilldelar dessa till rätt personer och mycket mer för att kunna använda Sugar bättre.

Hur går utbildningen till? 

Du behöver en egen dator, där ni har möjlighet att koppla upp er mot er egna miljö.
Utbildningen hålls online. Du får en länk via email och ansluter på ett klick!

Anpassad utbildning för ert företag?

Vill du eller ert företag ha en egen individuell utbildning om anpassat för ert SugarCRM? 
För mer information om individuell utbildning kontakta utbildning@exsitec.se

Anmäl dig till vår SugarCRM utbildning

*Vid förhinder - Avanmälan senast 24h innan utbildningstillfället annars debiteras halva beloppet.