Förändringarbete på ekonomiavdelningen

Receptet bakom framgångsrikt förändringsarbete för en ekonomiavdelning är ingen hemlighet. Det finns ett antal punkter som är avgörande för att transformationen ska bli lyckad.

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

En tydlig vision

En tydlig vision krävs för att övertyga samtliga intressenter i förändringsarbetet. Det är avgörande för slutresultatet att en del tid läggs ner på att kommunicera ut framtidsbilden och skapa en förståelse för dess potentiella succé.

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Resurser

Det är viktigt att de nödvändiga resurser som krävs för en förändring är tillgängliga. Ofta underskattas resursbehovet vilket i sin tur har en negativ påverkan på förändringsarbetet.

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Ledningsengagemang

Om det inte finns stöd från högsta ledningen kommer inte förändringsarbetet nå sin fulla potential. Hur omfattande stöd som behövs från ledningen beror på storleken av transformationen.

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Uppdaterade roller

En förändring av ekonomiavdelningen innebär att anställda får nya roller. Det är viktigt att alla är införstådda i vad deras nya roll innebär och vilka arbetsuppgifter den medför.

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Kommunikation

Om intressenter inte förstår varför förändringen sker, blir arbetet desto tuffare och kommer sannolikt inte gå vägen. Misslyckande är ofta en effekt av bristande kommunikation snarare än otillräckliga processer eller tekniska lösningar.

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Kapacitet vs. ambition

Det är inte ovanligt att ekonomichefer tar dess vision ett steg längre än vad organisationen kan hantera. Det finns dock en viss gräns för hur mycket förändring en organisation klarar av, något som bör tas i beaktning.

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Förberedelse

Det krävs att företagets anställda är beredda inför det engagemang som kommer krävas av dem, men även att de som driver förändringen har en tydlig plan för hur förändringsarbetet ska se ut

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Anpassa kulturen

En förändringsinsats bör inte vara mer omfattande än vad som ligger innanför ramarna för vad företagskulturen tillåter.

 

LÄS MER PÅ EKONOMBLOGGEN

Till ekonombloggen

https://www.exsitec.se/hubfs/Carl%20%C3%96berg%203.webp

Carl Öberg

Kontakt Ekonombloggen

Har du en fundering?