Så kommer du igång med e-handel

Att börja hantera digitala försäljningskanaler innebär en del förändring för alla organisationer. I denna guide har vi försökt sammanställa hur man gör sig redo för en e-handelsplattform på ett enkelt och ordnat sätt. Guiden är indelad i tre huvudspår. Hur du förbereder:

  • Dina kollegor/medarbetare/organisation
  • Ditt tekniska ekosystem och val som är smart att göra tidigt
  • Dina kunder och förstår vad de vill ha

Utifrån dessa har vi sedan delat upp processen i 5 steg. Det viktigaste är inte att ni följer exakt denna ordning, men det ger en fingervisning om hur lätt det faktiskt är att komma igång.

Kom igång med e-handel

 

Ta er e-handel till
en ny nivå

Litium_PIM