Kravspecifikation

I den här guiden har vi sammanställt det ni behöver veta om kravspecifikationer. Vi delar också med oss av våra mallar för kravspecifikationer rörande olika verksamhetsstöd.

1

Vad är en kravspecifikation?

En kravspecifikation är ofta ett dokument eller checklista där ni beskriver önskad funktionalitet på en ny produkt eller tjänst. En kravspecifikation syftar till att beskriva era önskemål så gott ni kan till potentiella leverantörer, så att vi som leverantörer av IT-system kan förstå era behov och förstå om vi kan tillföra värde till er verksamhet med våra lösningar.  

En kravspecifikation skall beskriva just era krav på ett nytt system. En liknelse kan vara om man skall köpa en ny bil, så kommer du att behöva välja en bil som passar just dig, och dina önskemål. Det kan exempelvis vara:

  • Pris
  • Antal sittplatser
  • Fyrhjulsdrift
  • etc..

De krav som ni kommer fram till kan, och bör, vara prioriterade efter hur viktiga kraven är för er verksamhet. Ett verktyg för att prioritera sina krav är att arbeta med MoSCoW-modellen. Den modellen innebär att ni delar in era krav i fyra olika kategorier:

  • Must have (Funktionalitet som måste vara med)
  • Should have (Funktionalitet som bör vara med)
  • Could have (Funktionalitet som kan vara med)
  • Wont’t have (Funktionalitet som prioriteras bort)

I vissa fall vet ni som kund vad ni har för krav i detalj, men oftast så kanske ni istället vet vad ni vill uppnå och tycker det är svårt och krångligt att formulera sina krav. Igen tillbaka till liknelsen till att köpa bil så kan det faktiskt vara bättre med ett mjukare krav på “att kunna köra en snabb och säker omkörning”  snarare med en hård formulering att motorn måste ha “mer än 200hk”.

2

Varför skapar man en kravspecifikation?

Att ta fram en kravspecifikation fyller flera olika viktiga funktioner. Huvudsyftet i slutet är att en kravspecifikation skall kunna hjälpa er att ta ett bättre beslut kring vilket system och leverantör som passar er verksamhet bäst. 

Att ta fram en kravspecifikation är också ett sätt att påbörja ett förändringsarbete, för det krävs ofta ett förändringsarbete att införa nya systemstöd, och det förändringsarbetet börjar i er organisation genom att involvera de medarbetare som påverkas av förändringen, och som kan komma med värdefulla insikter kring er nuvarande och framtida verksamhet. 

En kravspecifikation syftar också till att snabbt diskvalificera en lösning eller leverantör, om ni har identifierat krav som leverantören inte kan uppnå. Det är viktigt för er att inte “lägg tid och energi i onödan” på en leverantör, på samma sätt som det är viktigt för oss som leverantörer att snabbt identifiera om de lösningar som vi erbjuder faktiskt är lämpade för er verksamhet och bransch. 

ELEIKO (5)

 

3
ludwig test-1

Så ska du tänka när ni ska skapa en kravspecifikation för affärssystem


kopa-affarssystem

 

bakgrund-produkter

Så ska du tänka när ni ska skapa en kravspecifikation för inköpsoptimering

Namnlös design (7)

 

Skärmavbild 2021-06-15 kl. 10.30.11

Så ska du tänka när ni ska skapa en kravspecifikation för CRM

Namnlös design (7)