Att utveckla en egen affärsapplikation

Att utveckla en egen applikation kan framstå som både svårt och skrämmande. En vanlig anledning till detta är att den slutgiltiga produkten inte är helt känd och vägen dit upplevs som krokig och oklar. Samtidigt är flexibiliteten i denna process en stor del av värdet, en process där behovet helt styr produkten. Denna guide beskriver viktiga delar av denna process på ett övergripande sätt, med förhoppningen att den ska kännas en aning mindre skrämmande.


Ladda ner guiden genom att klicka på knappen nedan:

Application-development-white