screen
Guide

Den moderna ekonomiavdelingen - analys, budgetering & prognostisering

Analys, budget och prognostisering hänger ihop som ett maskineri. Budget för verksamheten skapas, revideras med prognos och analyseras mot verksamheten löpande under året. Ekonomiårets kugghjul snurrar, administration, produktion och information varvas med lite tid över för analys och att sprida kunskap.

Men, så ska det inte vara. Moderna ekonomiavdelningar och företag använder budget och analys som ett viktigt strategiskt verktyg i företagets verksamhet. Analys är inte en engångshändelse vid budgetårets slut som enbart analyserar nyckeltal som är viktiga för ekonomen. Den moderna ekonomiavdelningen har insett vikten av att analys och budget är en naturlig del av hela organisationens strategiska mål, där varje beslutsfattare ansvarar för både budget och nyckeltal för sin del av verksamheten.

Att använda budget och analys strategiskt i verksamheten innebär att verksamheten har en tydlig styrriktning där alla jobbar mot samma gemensamma mål.

I den här guiden får du veta hur en modern ekonomiavdelning arbetar med budget, prognostisering och analys.

1. Analys: Förståelse mellan verksamhet och ekonomiavdelning

2. Budget: Underlätta administrationen under budgeteringen

3. Prognostisering: Se framåt i osäkra tider

4. Vad krävs av ekonomiavdelningen för att förändra?

 

Trevlig läsning!

Få hela texten skickad till dig

Fyll i formuläret så får du tillgång till guiden.