Supply Chain Management i praktiken

En supply chain representerar stegen som det tar för att få produkten eller tjänsten från sitt ursprungliga tillstånd till kunden. Den är ett kedja som bestående av företag och dess leverantörer med målet att producera och distribuera en specifik produkt till den slutliga köparen. Detta nätverk innehåller olika aktiviteter, personer, enheter, information och resurser.

Målet med en supply chain är att företagen ska minska sina kostnader och förbli konkurrenskraftiga i affärslandskapet.

I denna grundläggande guide går vi igenom Supply Chain i praktiken på många olika områden:

  • Vad innebär en modern supply chain 2020?
  • Affärssystem
  • Inköp
  • Lagerstyrning
  • Lagerhantering
  • Elektronisk fakturahantering
  • Industri 4.0 
  • Implementering

Ladda ner guiden genom att klicka på knappen nedan:

Business-stratagy-concrete