Visma.net Project Management -
En komplett guide

Visma.net Project Management är ett professionellt och intuitivt digitalt verktyg för projekthantering i tjänsteintensiva företag. Ett kompetent system som innehåller stora delar för vad som behövs kring ett projekt, där varje del länkas samman med resterande delar. Allt för att skapa ett smidigt och logiskt arbetsflöde, där samtliga projektmedlemmar är involverade.

Denna guide går övergripande igenom steg för steg delarna och funktionaliteterna i Visma.net Project Management. 

I denna guide kommer vi gå igenom följande områden.

  • CRM-funktionalitet

  • Projektverktyg

  • Resursplanering

  • Tid & utlägg

  • Fakturering

  • Rapport & analys

Bli expert på Visma och ladda ner guiden genom att klicka på knappen nedan:

collective-thinking-white