Implementation och integration

Ni är experter på er verksamhet - Vi är experter på verksamhetssystem.

Vi ser till att era system fungerar tillsammans i verksamheten 

Vi skapar ett bättre verksamhetsstöd genom att kombinera komponenter som är speciellt gjorda för sin uppgift, istället för att kompromissa och lita på ett enskilt verktyg och dess funktioner.

Vi är specialister på verksamhetssystem såsom affärssystem och beslutsstöd, men också digitalisering av verksamhetskritiska processer och skräddarsydda applikationer anpassade efter användarna. Vi ger våra kunder en effektivare och enklare vardag genom bra IT-stöd.

Vi har en stor erfarenhet av integration och implementation av systemstöd och våra konsulter har en hög kompetens inom ledning av systemprojekt.

 
Implementation och integration

Implementation

Våra kunder är specialister på sina verksamheter, och vi i vår tur är specialister på hur IT kan stötta affärsutveckling på bästa sätt. Vår erfarenhet från att implementera systemstöd i en mängd olika branscher gör att vi kan se utanför inkörda mönster och hitta synergier och kreativa lösningar som passar er. Den kunskapen använder vi också för att snabbt leverera resultat till våra kunder.

Med våra många konsulter runt om i landet kan vi se till att ni får en smidig implementation av er verksamhet, vi löser sjösättningen och ni kan fokusera på det som ni är bäst på, att driva er verksamhet framåt.

Många gånger finns det användare och beställare av ett systemstöd eller annan lösning som vet vad lösningen ska tillgodose men inte hur förändringsarbetet och implementationen ska genomföras. Från Exsitecs sida kommer det alltid att finnas en projektledare som styr och implementerar projektlösningen. Däremot har inte alla våra kunder eller beställare samma möjlighet.

I dessa fall finns det möjlighet att använda sig av erfarna projektledare inom IT-implementation och projektstyrning som driver på och tar processen framåt så smidigt som möjligt.

White-Light Gray

Integration 

Att system kommunicerar med varandra är ett krav för att de flesta verksamheter ska fungera effektivt. Detta gör systemintegration till en både viktig och strategisk fråga.

För att lyckas med systemintegration är det viktigt att ha en tydlig strategi och målbild. Vi hjälper er på resan från ett spretigt integrationslandskap med högt personberoende till en flexibel och mer framtidssäker lösning.

Vi levererar integrationsprojekt i både stor och liten skala och vår erfarenhet sträcker sig över många olika områden och typer av system. Vi hjälper er hela vägen från verksamhetsbehov till utveckling och installation.

Namnlös design (48)
001office-management-rund
Exsitec har verkligen uppfinningsrika personer, inget är omöjligt för dem och de har mycket bra lösningar.
Marie Carlander    |    Office Management
https://www.exsitec.se/hubfs/EricJohansson4%20(1).webp

Eric Lindholm

Applikationsutveckling

Kontakta mig