Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Innan du bygger en ny applikation till din verksamhet

Innan du bygger en ny applikation till din verksamhet

Möjligheterna som öppnas när du bygger skräddarsydda system till din verksamhet är oerhört stora. Det finns potential i besparingar, ett större kundfokus och framför allt differentiering från konkurrenter. Fördelen i att ha egna applikationer kan innebära skillnaden mellan total framgång och fullständigt misslyckade för en verksamhet, och precis därför är det viktigt att inte missa de grundläggande stegen som behöver tas innan du sätter igång med utvecklingen. 

 

Nedan listar vi de steg som du behöver ta innan första raden kod skrivs.

1. Definiera affärsmodellen

Oavsett vilken typ av applikation du vill bygga är det alltid en bra idé att räkna på en affärsmodell, det vill säga på vilket sätt din organisation kommer att tjäna på att utveckla systemet utifrån det ekonomiska perspektivet. Detta är oavsett om det finns en kalkyl med direkta intäkter kopplade till systemet, eller om appen är en digitalisering av ett tidigare internt arbetsflöde. Det lönar sig alltid att göra en uträkning och på så sätt lägga en stabil grund för varför ett system ska byggas och hur organisationen tjänar på detta.


Utgångspunkten i arbetet med affärsmodellering av digitalisering ligger i ett par frågor du kan ställa till organisationen:

  • Kommer vi kunna öka intäkterna via den nya applikationen?
    Om verksamhetens intäkter ökar är det i många fall en rättfram uträkning att göra. Hur stor är den förväntade ökningen och i vilken takt kommer utvecklingen att ske? Innebär ökningen en minskning på annat håll eller ett helt nytt affärsområde?
  • Finns det besparingar att göra via systemet?
    Denna frågan har sitt ursprung i en annan del av resultatrapporten men har i stora drag samma karaktär som första frågan. Här handlar det många gånger om hur många timmar som läggs i manuellt eller analogt arbete idag, och hur mycket tid företaget kommer att kunna spara in genom att skapa ett digitalt flöde. Vad kan personalen göra istället när det frigörs mer tid?
  • Är appen en viktig del i vår fortsatta lönsamhet eller överlevnad?
    Många projekt inom digitalisering idag handlar om att hänga med i utvecklingen och exempelvis ge kunder det systemstöd de idag ser som självklart. Därför finns det inte alltid en affärsmodell som kopplas direkt till digitaliseringsprojektet. I dessa fall får man räkna i ett större perspektiv och se till helheten när man räknar fram vad systemet kommer att bidra med till företagets framtid.

Beroende på affärsmodellen gäller det sedan att sätta en budget för utvecklingen som är rimlig i relation till detta. Om applikationen förväntas öka omsättningen med en viss summa gäller det att utvecklingskostnaden inte överstiger denna summan, sett över tid. Det ROI (Return on Investment) du sedan får på investeringen är sammanslagningen av affärsmodellen och den kostnad som är kopplad till utvecklingsprojektet.

2. Ta fram en tydlig kravspecifikation

En av nycklarna till ett lyckat projekt ligger i att ta fram en bra kravspecifikation. Hur mycket som behöver specificeras och i hur stor detalj man behöver gå in beror helt på det unika projektet. Det viktiga är att ta fram ett underlag som sätter fokus på vad som ska byggas, och därigenom även vad som inte ska byggas.

Främst handlar det om att inte behöver byta inriktning mitt i projektet eller bygga saker på sätt som inte fungerar i verksamheten. En ytterligare, och lika viktig orsak, är att en kravspecifikation kan mynna ut i ett kostnadsestimat från leverantören. Även om affärsmodelleringen (se 1. Definiera affärsmodellen) mynnar ut i en rimlighetskalkyl och detta ger en budget, så är det kravspecifikationen som ligger till grund för den faktiska kostnaden systemet kommer att innebära. 

En bra leverantör guidar dig i detta genom att prioritera bland de kravställningar som finns, och tar fram en slutprodukt som är anpassad till det tänkta affärsvärdet av systemet som ska byggas.

Vad definierar då en bra kravspec? En bra kravspecifikation är tillräckligt detaljerad för just den applikation som ska byggas. För få detaljer skapar de problem som beskrivs ovan och för många detaljer kan innebära onödig inlåsning vid utveckling av systemet. Därför är det viktigt att hitta en balans i hur mycket som ska specificeras. En tillräcklig kravspecifikation ska mynna ut i en träffsäker kostnadsbild samt en effektiv utvecklingsprocess.

3. Designa användarupplevelsen

Om det system som ska byggas har ett användargränssnitt behöver en bra användarupplevelse tas fram. Detta innebär att man undersöker och hittar hur systemet ska fungera för bästa möjliga upplevelse för användaren.

 

Rent konkret innebär det att man via kundundersökningar, klickbara prototyper och en grafisk design tar fram ett koncept av systemet och hur användarna rör sig igenom det. Att ta fram en bra modell för UX (user experience) och UI (user interface) gör man för att verifiera med användarna att applikationen löser deras problem, och att deras användning av systemet känns produktiv och enkel.

 

Precis som för kravspecifikationen finns det olika nivåer av undersökningar och hur mycket kreativt arbete man lägger ner i denna fas. Något som dock går att säga är att varje investerad krona i detta steg sparar flertalet kronor i utvecklingsfasen av projektet och skapar dessutom nöjda användare.

4. Förbered din organisation

Innan första raden kod skrivs är det viktigt att organisationen är förberedd för applikationen och den effekt det kommer ha på verksamheten. Viktigast i detta skedet är att avsätta tid internt hos verksamheten så att utvecklingsprojektet kan få den tid som krävs för att lyckas. Tid krävs för att bolla med utvecklarna, testa nya funktioner utifrån verksamhetsperspektivet samt agera beställare mot leverantören.


Förbered din organisation genom att utse en eller flera produktägare eller projektledare vars uppgift är att agera primär kontakt mot leverantören kring utveckling av appen. Hur organisationen ser ut i ett projekt utöver detta skiljer sig baserat på typen av projekt, storlek på projektet och andra faktorer. Ta hjälp av din systemutvecklingsleverantör för att ta reda på vad de anser behövs organisatoriskt från din verksamhet.

Hur Exsitec kan hjälpa din verksamhet

Punkterna ovan beskriver i stora drag hur vi på Exsitec jobbar med våra kunder som kommer till oss med en idé om att skapa ett nytt system. Hur långt kunden har kommit i resan skiljer sig åt men vi ser till att de i slutändan har tagit sig igenom dessa steg och att vi därmed har säkerställt att projektet når framgång.


Vi berättar gärna mer så hör av dig till oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

PRENEMURERA PÅ KUN(D)SKAPSBLOGGEN


 

 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering