Hur importerar jag en SIE-fil lön till Visma.net?

Visma.net

 

Hämta upp SIE-filen genom att välja Hämta under Välj importval.

1.


Hur importerar jag en SIE-fil lön till Visma.net? Steg 1

Sök först fram Arbetsbok LÖN och bocka därefter i Verifikat och koddelar

Hur importerar jag en SIE-fil lön till Visma.net? Steg 2

Under fliken Serier bocka i Flytta valda serier.... och välj även här Arbetsbok LÖN, då hämtas automatiskt arbetsbok LÖN efter Import.

Hur importerar jag en SIE-fil lön till Visma.net? Steg 3

Under fliken koddelar, hämta där fram kod-del och välja rätt segment-ID

Hur importerar jag en SIE-fil lön till Visma.net? Steg 4

 

När alla val är gjorde avsluta med att klicka på  Importera SIE-fil och då skapas fil.

Hur importerar jag en SIE-fil lön till Visma.net? Steg 5

 

Under Arbetsböcker kan verifikat visas och frisläppas

Hur importerar jag en SIE-fil lön till Visma.net? Steg 6

 

https://www.exsitec.se/hubfs/TILL%20WEBB%20Susanne%20Hjalmarsson%20(1).webp

Susanne Hjalmarsson

Supportansvarig Visma.net

Har du en fundering?