Effektivisering av strategiskt inköp

Större organisationer behöver arbeta effektivare och enklare med strategiskt inköp för att minska kostnader och få till en sömlös hantering av leverantörer och kontrakt. Allt i en intuitiv lösning.

Oavsett om det gäller sourcing, onboarding av nya leverantörer eller kontraktshantering för nya och befintliga avtal så hjälper Medius moduler er att bli effektivare. 

Medius sourcing (1)

 

Gray-White

Vilka moduler passar er bäst?

account-female-setting-2750_96fd0901-b6e5-4805-9b17-6604afe7aaa1

SUPPLIER MANAGEMENT

Uppmuntrar leverantörerna till självservice vid onboarding. Leverantörerna fyller själva i sin information och håller den uppdaterad.  Genom att samarbeta med era leverantörer sparar ni tid och säkerställer att ni har rätt uppgifter.

auction-2289_9990366e-c502-477a-81a4-8485bb074463

SOURCING

Ta del av templates eller skapa egna inköpsrekvisitioner.  Skicka ut till inbjudna leverantörer och få sammanställningar av svar och poäng. Vid prisförhandling finns möjligheten att ställa leverantörerna mot varandra i en realtidsauktion för att få det bästa priset.

edit-text-3925_e4fe4042-4b20-414f-9edc-c744edd7a215

CONTRACT MANAGEMENT

Ha alla kontrakt säkert samlade på ett och samma ställe. Bearbeta kontrakt internt och tillsammans med era leverantörer, från anbudsförfarande till signat kontrakt.
För att säkerställa att ni förnyar, omförhandlar eller säger upp ett avtal i rätt tid finns påminnelsefunktioner. På så sätt kan ni undvika att ett avtal löper ut eller förlängs mot er vilja.

shopping-cart-2164_1e5019a2-69af-4e47-bb39-20f39e4c11b6

PROCUREMENT

Samla direkta och indirekta inköp på ett och samma ställe. Få kontroll på kostnaden för vilda inköp och effektivisera processerna för dessa. Möjliggör för organisationen att välja rätt leverantörer och rätt produkt vid varje givet tillfälle.

refresh-file-3892_05214620-2fe2-4a38-91a2-e74879b236eb

AP Automation

Medius AP Automation (tidigare MediusFlow) optimerar och automatiserar hela processen från inköp till fakturahantering, attestering och betalning. Fakturaprocessen blir snabbare och ni får bättre finansiell kontroll och insyn i verksamheten.

pay-by-card-2269_490f1ca2-5238-4ef9-9593-b7624acd9751

PAY

Betala varje faktura enkelt och säkert, samtidigt som du använder den mest kostnadseffektiva betallösningen för respektive leverantör Hantera betalningar till leverantörer i 170 länder och i 140 valutor genom ett och samma system

Gray-Light Gray

On-demand: Så effektiviserar Medius era inköp

3 fördelar med Medius Spend Management

 
checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980
Säkerställa kvalitet på leverantörer och leveranser, till rätt pris
 
config-5934_ded48123-85ee-4151-91e5-cdd10df3101d
Minska administration genom hela processen vid sourcing och kontraktshantering
 
handshake-2819_06d255cf-8918-46dc-9269-10333117e36d
Effektivare onboarding av nya leverantörer
001bloggar bakgrund

Spara 80% av er tid med Medius AP Automation 

Den genomsnittliga tiden för klassisk manuell hantering av en faktura är 31 dagar. Genom en automatiserad fakturahantering med MediusFlow är tiden nere på 6 dagar och en tidsbesparing på 80%. Lägg er tid på rätt saker.

Gratis guide: Medius Source to Contract

I vår Source to Contract lösning för strategiska inköpare ingår tre moduler som effektiviserar arbetet innan, efter och under upphandlingar och inköp. I guiden kan du läsa mer om varje modul.

Ladda ner