Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson
kontakta mig

5 tips till dig på inköpsavdelningen

5 tips till dig på inköpsavdelningen

I mångas ögon arbetar inköpsavdelningen med att köpa in produkter och tjänster. Det är delvis sant, men inköpsavdelningen arbetar ofta med mer saker än så. Det handlar om att fastställa krav, undersöka marknaden, utvärdera leverantörer, förhandla kontrakt och framförallt hantera risk. Här kommer därför 5 tips till dig som arbetar på en inköpsavdelning för att se till att ni ligger i framkant.

1. BRA SYSTEMSTÖD

Skaffa er ett bra systemstöd för inköpsavdelningen. Excel i all ära, men det finns bra systemstöd som lämpar sig för er på inköpsavdelningen. Risken med Excel är att ni inte har tillgång till rätt version, att ni råkar göra fel och att det får stora effekter framåt. Dessutom kräver Excel en ganska manuell hantering.2. HÅLL KOLL PÅ ERA AVTAL

Har ni koll på alla era avtal med era leverantörer? Om ja, grattis! Om nej, var bara lugn! De finns bra system som kan hjälpa er att hålla koll på era avtal och göra er avtalshantering väldigt smidig.

Hur? Läs mer om Medius Source to contract. 

Kontakta oss om sourcing

3. OPTIMERA ER PRGONOSTISERING 

Många upplever det som svårt att få koll på sin efterfrågan och att den därmed är svår att förutspå. Men det går att hitta ett mönster. En prognos av efterfrågan är och kommer alltid vara en uppskattning för en definierad period, men det gäller att göra denna prognostisering så bra som möjligt för att kunna hålla optimala lagernivåer. En bra prognos medför att företaget inte missar försäljningsmöjligheter, kan öka sin servicegrad och samtidigt undvika försämrat rörelsekapital och sjunkande lönsamhet.

Läs mer om inköpsoptimeringsverktyget Eazystock.

 

4. SIMULERA INNOVATION

Inköpsavdelningen är en central del av företaget, då det är ni som bestämmer vilka leverantörer som företaget ska arbeta med. Det är därför er uppgift på inköpsavdelningen att välja leverantörer som passar er som företag. Utvärdera inte bara företagets erbjudande, utan också leverantören i sig. Genom att välja en leverantör som matchar ert bolag kan ni lättare utvecklas och simulera innovation. Något som på sikt kan placera ert bolag i en mer konkurrenskraftig position.


5. TILLGÅNG TILL RÄTT INFORMATION

Se till att ni på inköpsavdelningen har tillgång till rätt information genom att era system på företaget är integrerade med varandra. Ni har den uppdaterade informationen som ni behöver för att fatta rätt beslut och för att arbeta nära andra avdelningar på företaget. Det gör att ni på inköpsavdelningen får ett närmare samarbete och en mer central roll på företaget.

Saknar ni bra integrationer? Kika in Exsitecs erbjudande kring integrationer och vilka lösningar vi gjort!

New call-to-action

 

 

Kontakta skribenten

Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson