Vismas Digitaliseringsindex 2019

Digitaliseringsmöjligheter

Visma

Vismas Digitaliseringsindex 2019

Prata med en expert

Guiden för dig som arbetar i projektform och debiterar per timme

Projekt för att förbättra företagets lönsamhet genomförs ofta för att generera snabba vinster och långsiktig konkurrenskraft. Det är inte ovanligt att företag kan minska kostnaderna med 15−20 procent och öka intäkterna med 10−15 procent. Denna guide riktar sig till dig som arbetar i projektform och debiterar per timme.

I guiden går vi bland annat igenom: 

  • Resultatet för 2019
  • Lösningar som underlättar och minskar risken för fel och förseningar lyfter totala snittet 
  • Vad digitaliserar man inte? Och varför?
  • Branscher som sticker ut
  • Vismas lösningar för en digital verksamhet

Få hela texten skickad till dig