White paper

Att utveckla en egen affärsapplikation

Att utveckla en egen applikation kan framstå som både svårt och skrämmande. En vanlig anledning till detta är att den slutgiltiga produkten inte är helt känd och vägen dit upplevs som krokig och oklar. Samtidigt är flexibiliteten i denna process en stor del av värdet, en process där behovet helt styr produkten. Denna guide beskriver viktiga delar av denna process på ett övergripande sätt, med förhoppningen att den ska kännas en aning mindre skrämmande.

Hur utvecklar man en egen applikation? 

Att utveckla en egen applikation följer allt som oftast samma hållpunkter. Första steget är alltid att förstå behovet och skapa en gemensam bild av helheten vilket leder till att lösningen kan definieras och utvecklingen kan sättas igång. 

  • Förstå behovet och skapa en gemensam bild av helheten

  • Definiera lösningen löpande och tillsammans

  • Agil utveckling för att tidigt leverera värde

  • Kontinuerlig testning under projektet

  • Nå ut till användarna

Vad är agil utveckling? 

Den agila utvecklingsmetodiken uppkom ur problematiken i att definiera hela lösningen innan utveckling påbörjades. Detta orsakade en stor initial kostnad för en dokumentation som med största sannolikhet skulle behöva genomgå stora förändringar under utvecklingen, som följd av förändrade förutsättningar och nya upptäckter längs projektets gång.

 

Fyll i formuläret nedan och få guiden skickad till dig! 

Ta del av guiden