Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Affärssystem i molnet - allt du behöver veta

Affärssystem i molnet - allt du behöver veta

Varför ska man ha affärssystemet i molnet

Vid val av affärssystem är det viktigt att reflektera kring ens behov och finna ett affärssystem som matchar ens företag. Det blir problematisk om valet av affärssystem görs först, och sen behöva anpassa verksamheten därefter.

Affärssystem i molnet har fått ett uppsving på senaste år och växt sig populära och ibland hakar man på av bara farten. Trots den moderna utvecklingen, betyder det inte nödvändigtvis att ett molnbaserat affärssystem lämpar sig för alla företag. Tänk efter. Nedan listar vi några fördelar som du kan reflektera kring och se om de är vad du är ute efter.

Hur skiljer sig ett traditionellt affärssystem från ett i molnet?

1. Access överallt med molnet

Ett affärssystem i molnet tillåter användare att få tillgång till program som annars körs på delade datorresurser, och istället få access via internet. Den tekniska skillnad mellan ett traditionellt- och ett molnbaserat affärssystem är vart programvaran ligger. En molnbaserad lösning ligger på leverantörens servrar och nås via nätet.

2. Enklare Implementation och IT-drift med molnbaserat affärssystem

Ett molnbaserat affärssystem går ofta fortare att implementera. De erbjuder en ökad stabilitet samt kontinuerliga uppdateringar från leverantören. En nackdel kopplat till detta är dock att molnbaserade system generellt sätt inte anpassas lika mycket efter ett företags specifika behov.

3. Säkerheten med molnbaserat

När det kommer till datasäkerheten så bär leverantören av ett molnbaserat system ansvaret för detta. Huruvida detta lämpar sig för ett visst företag beror på individuella preferenser.

Traditionella affärssystem kräver ofta en initial investering för införandet av systemet. En  molnbaserad lösning å andra sidan följer vanligtvis ett månadsvis licensavtal. Kostnaderna för ett molnbaserat affärssystem är därmed förutsägbara, och kräver inga hårdvaruinvesteringar.

Enklare att växa med ett molnbaserat affärssystem

Det går även att anpassa affärssystemet utefter företagets behov, vid tillväxt kan exempelvis så kan licensen enkelt utökas. Det går även att anpassa utefter andra förändringar, såsom säsongsvariationer, eller konjunkturförändringar. Eftersom systemet nås via internet går det även för företag att expandera geografiskt utan att behöva installera ett nytt affärssystem på annan plats. Vidare går det att välja ut vilka delar av ett affärssystem som är av intresse, och betala endast för det.

Att välja affärssystem

Det kan kännas rörigt och svårt att välja affärssystem. På Exsitec erbjuder vi en rad olika affärssystem, och hjälper er med val, implementation och vidare support. Vill ni läsa om vad som är viktigt att tänka på vid byte av affärssystem, kan ni läsa vidare i denna artikel av VD Johan Kallblad.

Eller prata direkt med en IT-expert på molnet för att veta om det passar just för dig.

 

Visma.net affärssystemet i molnet

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering