Kontakt
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson
kontakta mig

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.

Affärssystem i molnet

Vid val av affärssystem är det viktigt att reflektera kring ens behov och finna ett affärssystem som matchar detta. Det blir problematisk om valet av affärssystem görs först, och sen behöva anpassa verksamheten därefter. Affärssystem i molnet har fått ett uppsving på senaste år och växt sig populära. Trots den moderna utvecklingen, betyder det inte nödvändigtvis att ett molnbaserat affärssystem lämpar sig för alla företag.

Ett affärssystem i molnet tillåter användare att få tillgång till program som annars körs på delade datorresurser, och istället få access via internet. Den tekniska skillnad mellan ett traditionellt- och ett molnbaserat affärssystem är vart programvaran ligger. En molnbaserad lösning ligger på leverantörens servrar och nås via nätet. Utöver dess fysiska plats finns det dock ett antal skillnader som är utmärkande för ett traditionellt- kontra molnbaserat affärssystem.

Hur skiljer sig ett traditionellt affärssystem från ett molnbaserat?

Ett molnbaserat affärssystem går ofta fortare att implementera. De erbjuder en ökad stabilitet samt kontinuerliga uppdateringar från leverantören. En nackdel kopplat till detta är dock att molnbaserade system generellt sätt inte anpassas lika mycket efter ett företags specifika behov.

När det kommer till datasäkerheten så bär leverantören av ett molnbaserat system ansvaret för detta. Huruvida detta lämpar sig för ett visst företag beror på individuella preferenser.

Traditionella affärssystem kräver ofta en initial investering för införandet av systemet. En  molnbaserad lösning å andra sidan följer vanligtvis ett månadsvis licensavtal. Kostnaderna för ett molnbaserat affärssystem är därmed förutsägbara, och kräver inga hårdvaruinvesteringar.

Det går även att anpassa affärssystemet utefter företagets behov, vid tillväxt kan exempelvis så kan licensen enkelt utökas. Det går även att anpassa utefter andra förändringar, såsom säsongsvariationer, eller konjunkturförändringar. Eftersom systemet nås via internet går det även för företag att expandera geografiskt utan att behöva installera ett nytt affärssystem på annan plats. Vidare går det att välja ut vilka delar av ett affärssystem som är av intresse, och betala endast för det.

Att välja affärssystem

Det kan kännas rörigt och svårt att välja affärssystem. På Exsitec erbjuder vi en rad olika affärssystem, och hjälper er med val, implementation och vidare support. Vill ni läsa om vad som är viktigt att tänka på vid byte av affärssystem, kan ni ladda ner vår guide här.

Kontakta oss för vidare frågor och funderingar kring val av affärssystem.

Kontakta skribenten
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.