Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

BI med AI, se fram emot vad framtiden har att komma med!

BI med AI, se fram emot vad framtiden har att komma med!

Har du precis som vi på Exsitec fastnat för det här med beslutsstöd och börjat skapa riktigt mycket värde med hjälp av er beslutsstödslösning? Då är säkerligen du också nyfiken på hur framtiden ser ut gällande beslutsstöd och vad som kan bli ännu bättre med hjälp av den ständiga teknikutvecklingen som pågår. Just nu är vi väldigt nyfikna på hur AI kan hjälpa oss bli ännu bättre på Business Intelligence, här är några av anledningarna till varför:

En av de saker som gör beslutsstödsverktygen så fantastiska är att de kan hantera stora mängder data från olika datakällor. Detta kräver i regel ett stort arbete med strukturering och formatering av data, någonting systemet till viss del kan hjälpa till med. Ofta krävs det dock ett gediget arbete kopplat till rensning och strukturering av datat. Ett arbete som för den som genomför det är tidskrävande och som kan vara skillnaden mellan ett välfungerande verktyg och ett som inte fungerar alls.  Det är också ett arbete som du som beställare eller slutanvändare inte alls märker av, bortsett från timmarna du betalar för. Det är därför automatisering av dessa uppgifter med hjälp av AI är någonting vi tror kommer förändra vårt arbete markant. Tid som tidigare lagts på formatering av data kan istället läggas på mer värdeskapande aktiviteter vilket gör att du som användare i slutändan får en bättre och mer värdeskapande beslutsstödslösning för samma, eller till och med lägre kostnad.

Läs mer: De viktigaste trenderna inom business intelligence 2021

Demokratisering av data 

Ett annat område där vi tror AI kommer spela stor roll är inom demokratiseringen av data. Osäker på vad demokratisering av data innebär kan du läsa mer i detta blogginlägg: 6 termer att ha koll på inom business intelligence. I stort handlar det om att göra datat tillgänglig för fler i organisationen och på så sätt möjliggöra analyser på fler nivåer, så att alla kan ta bättre, mer datadrivna beslut.

 

Natural Language

Ett sätt AI hjälper till med detta är med någonting som kallas Natural Language. Det innebär att AI-motorn tar en enkel fråga som “Vem är vår största kund, baserat på försäljningsvärdet?” och skapar motsvarande kod (Exempelvis: FirstSortedValue(Kund, -Aggr(Sum(FsgKronor), Kund))) för att läsa ut detta ur datat och returnera ett svar till dig, utan att du behöver någon programmeringskunskap på egen hand. Det räcker att du behärskar ditt vardagliga språk och till viss del även vilka frågor som är intressanta att ställa, även om AI kan hjälpa till även med det. Inte helt osannolikt är att AI kan identifiera mönster och trender snabbare än du gör och därmed också hjälpa dig att identifiera dessa genom att automatiskt visualisera detta tillsammans med en kompletterande fråga. 

 

Vill du veta mer om vilka eventuella outnyttjade möjligheter din beslutsstödslösning innehåller och hur du med dessa kan få ut ännu mer värde i ditt dagliga arbete? Kontakta oss så undersöker vi vilken potential till exempel AI kan ha hos just er organisation!

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering