Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Trender inom Business Intelligence - 2021

Trender inom Business Intelligence - 2021

Varje år genomför BARC (Business Application Research Center) världens största undersökning om data, BI och analystrender. Resultatet av undersökningen presenteras i deras årliga rapport som listar de viktigaste trenderna inom business intelligence (BI).

Läs mer om Beslutsstöd

 

Missa inte vårt webinar: Enklare bokslut med beslutsstöd 

Anmälan till webinar

 

För fjärde året i rad rankas Data quality/Master data management som de viktigaste trenderna. På en andraplats finns Data discovery/Data visualization och på tredjeplats Data-driven culture. En sammanfattning av vad dessa trender innebär och deras koppling till ett beslutsstöd kan du läsa vidare om nedan.

data-discovery

DATA QUALITY & MASTER DATA MANAGEMENT

Ett beslutsstöd hjälper verksamheten att ta datadrivna beslut och ge insikter utifrån verklig data. För att datamodellen bakom dessa beslut och insikter ska ge ett verkligt värde måste den bakomliggande datan vara korrekt, vilket förklarar vikten av datakvalitet i ett verksamhetssystem och beslutsstöd. Datakvalitet ligger även till grund för pålitligheten av företagets beslutsstöd. Master data management står för strukturen av data som gör den användbar och förståbar. Ett beslutsstöd med god datakvalitet och med en struktur som gör den användbar kan hjälpa företaget att se när lagret behöver fyllas på, observera trender och se när det är dags att gå in i en ny marknad eller upptäcka flaskhalsar i verksamheten. Men om datan inte stämmer kan det leda till att förändringar i fel processer inom verksamheten. God datakvalitet eliminerar denna risk och gör att beslutsfattare kan lita på sin data och på sitt beslutsstöd.

 

DATA DISCOVERY & DATA VISUALIZATION

Data discovery är en användares process att upptäcka mönster och avvikelser i data genom visuell navigation eller avancerad guidad analys. Ett sätt att bidra till ökad data discovery är genom väl uppsatt datavisualisering. En bra datavisualisering hjälper inte bara användaren att få svar på de frågor den ställer, utan ger även förklaringar på varför. Den hjälper också beslutsstödsanvändaren att upptäcka avvikelser och därmed få svar på frågor den inte ställer.

Läs mer om Data visualization.

 

DATA-DRIVEN CULTURE

En utvecklad datadriven kultur optimerar de konkurrensfördelar som ett beslutsstöd förser en verksamhet med. BARC beskriver hur ett företags datadrivna kultur behöver skifta från isolerad och projektorienterad dataanvändning till en helt datadriven verksamhet. Där beslutsfattande baserat på magkänsla ersätts med beslutsfattande utifrån företagets tillgängliga data, med målet att ta mer framgångsrika beslut, effektivare initiativ och på så sätt öka sina konkurrensfördelar. 

Datadriven kultur går även hand-i-hand med den femte högst listade trenden, Self-service analytics, som handlar om att ge anställda möjligheten att förse sig själva med svar på frågor och informera beslutsfattare med information baserat på solid data. Detta möjliggörs genom att demokratisera ut data i verksamheten och därmed inte binda information till enskilda personer eller beslutsfattare. Ett vanligt arbetssätt för att demokratisera ut data men även undvika att känslig data sprids till fel eller för många personer är att jobba med behörighetsstyrning. Där beslutsstödsmiljön tillgängliggörs för hela verksamheten men känsliga applikationer eller delar av applikationer behörighetsstyrs till en viss användare eller användargrupp.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att implementera ett framgångsrikt beslutsstöd enligt de senaste BI-trenderna? Läs mer och kontakta oss här.

Är du intresserad av att läsa hela BARC:s rapport finns den att hämta på deras hemsida.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering