Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Modernt Inköp 2020 - bättre koll på efterfrågan

Modernt Inköp 2020 - bättre koll på efterfrågan

Bättre koll på efterfrågan i supply chain 

"Efterfrågan på våra varor går inte att förutspå" är något vi ofta hör när vi pratar med våra kunder. Men det går alltid att hitta ett mönster. Det finns idag flera olika möjligheter för att optimera sin prognostisering så bra som möjligt med dagens moderna verktyg för supply chain. Med det tillkommer kunskap du som lager och logistikansvarig kan kombinera med egen erfarenhet för att optimera värdeskapandet.


Det är viktigt att prognostisera efterfrågan

En prognos av efterfrågan är och kommer alltid vara en uppskattning för en definierad period, men det gäller att göra denna prognostisering så bra som möjligt för att kunna hålla optimala lagernivåer. En bra prognos medför att företaget inte missar försäljningsmöjligheter, kan öka sin servicegrad och samtidigt undvika försämrat rörelsekapital och sjunkande lönsamhet.

Två metoder av prognostisering för att bedöma efterfrågan

De två mest förekommande metoderna är den kvantitativa och den kvalitativa. Kvantitativa metoder drivs av statistik och bygger på den historiska efterfrågan. De kvalitativa metoderna baseras på erfarenhet och subjektiva bedömningar, något som oftast kommer från ansvarig lagerchef eller inköpschef. 

Det vanligaste är en kombination av de båda, vilket ofta ger bra resultat. Det är kombinationen av smarta statistiska beräkningar och data tillsammans med erfarenhet som genererar de bästa resultaten. Alltså blir det bäst när en ansvarig för inköp och lager får ett verktyg genom vilket man maximerar sitt värdeskapande.

 

En modern supply chain innefattar lagerplanering & inköpsverktyg

De flesta lagerplanerings- och inköpsverktyg som finns tillgängliga på marknaden antar att efterfrågan är normalfördelad. Detta är ett farligt antagande som lätt leder till antingen för många eller för få lagerförda artiklar, dålig servicegrad m.m.

Istället borde all efterfrågan antas vara oregelbundna med sitt egna typ av mönster. Detta görs genom att anta att efterfrågan varierar enligt en viss fördelning, oftast i form av någon standardiserad statistisk fördelning eller en fördelning som genererats från verklig historisk efterfrågan.

Poängen är att alla har ett mönster i sin efterfrågan men det är ibland omöjligt för den mänskliga hjärnan att upptäcka. Det finns nio olika efterfrågemönster som du bör ha koll på för att identifiera rätt efterfråga på rätt vara och reducera prognosfel. 

Exsitec har tagit fram en guide för prognostisering där vi går igenom dessa.

 

9 olika mönster du som inköpsansvarig bör ha koll på

Ett av dessa mönster får man inte göra fel på. Ett otroligt dyrt misstag som snabbt ökar ditt lagervärde utan att servicegraden ökar, en riktigt dålig kombination helt enkelt. Vill du prata om hur du kan nyttja fördelarna av ett lagerplanerings- och inköpsverktyg  i din supply chain?

 

Stämmer detta in på ert supply chain?

För många företag är så inte fallet. Men det kan enkelt bli verklighet. Under kommande veckor går vi igenom steg för steg i processen. Stöd för inköp och fakturahantering, lagerhantering samt digitalt plock och inventering.

Vill du inte missa något i bloggserien? Fyll i din mailadress här för att få artiklarna skickade till dig när de publiceras.

 

Läs mer om Supply Chain i vårt senaste inlägg 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering