Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Molntjänst i svenska myndigheter

Molntjänst i svenska myndigheter

Möjligheter för svenska myndigheter

Utvecklingen inom it-system och molntjänster sker snabbt och trots det finns det finns det många organisationer som jobbar i motsatt riktning, däribland svenska myndigheter. 

Med tanke på alla de it-system som finns på marknaden idag finns det många möjligheter för  svenska myndigheter med att använda sig av en molntjänst. Normalt sätt har molntjänster till och med högre tillgänglighet och tillförlitlighet än vad traditionella IT-system kan ge. Genom detta skulle svenska myndigheter kunna sänka sina kostnader i stor utsträckning. 

3 skäl för svenska myndigheter att välja molntjänst 

Svenska myndigheter har fortfarande inte anpassat sig efter de förändringar som skett inom området för molntjänster och därför har vi samlat tre skäl till varför svenska myndigheter bör använda sig av en molntjänst. 

  • Idag har leverantörer av molntjänst löst problemen kring huruvida informationen svenska myndigheter lagrar förs utanför landets eller EUs gränser. Historiskt sett har inte leverantörer inte kunnat garantera att detta inte sker men så är inte fallet idag.
  • Genom att föra in en del av informationen i molnet kommer myndigheten kunna automatisera och effektivisera vissa delar av verksamheten. Svenska myndigheter måste inte lagra all information i en molntjänst. Om känsliga uppgifter inte bör ligga i molnet finns det inget som säger att resterande information inte kan lagras i en molntjänst. 
  • För att dölja informationen för leverantören av en molntjänst kan svenska myndigheter använda sig av kryptering. Genom att kryptera informationen blir den helt oläsbar för tredje part och svenska myndigheter behöver då inte oroa sig för att behöva genomgå sekretessprövning. 

Om ni som svensk myndighet befinner er i en förändringsfas och funderar att börjar använda en molntjänst är det viktigt att hålla sig uppdaterade och vänta sig till företag med god erfarenhet av dessa system. 

 

Läs om finansiella uppgifter lagrat i molntjänst

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering