Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vilket Business Intelligence verktyg ska vi välja?

Vilket Business Intelligence verktyg ska vi välja?

Detta är en lätt fråga att ställa men svår är besvara.

En sak är dock säkert: inget riktigt Business Intelligence verktyg kommer att vara gratis. Det finns ingen leverantörer som skulle lämna iväg sitt BI-verktyg helt gratis.

De BI-verktyg som från början säger sig vara gratis kommer att föra med sig andra typer av kostnader. Man har helt enkelt bara flyttat kostnaden från licenser till något annat.

Valet av BI är dock viktigt och bör grunda sig i vilka behov ni som företag har, vad ni vill få ut och hur ni vill kunna använda verktyget.

Utifrån vår erfarenhet brukar nedanstående frågor vara sådana som ni behöver fundera kring innan ni väljer ett Business Intelligence verktyg:

  • Hur viktigt är det för oss att kunna använda verktyget i mobil och surfplatta?
  • Vad har vi för behov nu eller i framtiden att visa information och analys på tex ett intranät?
  • Vilka inom vår organisation ska kunna använda verktyget? Ska det vara enkelt att använda för många i organisationen eller är det bara de som jobbar med IT, eller har extremt hög IT-vana, som är tilltänkta användare?
  • Vilket behov har olika personer inom vårt företag? Har olika personer olika behov så att det ska finnas möjlighet för dem att själva ska kunna ta fram informationen och sen analysera den?

Vår erfarenhet är att valet av BI-verktyg inte ska göras utifrån de initiala licenskostnaderna, utan snarare utifrån ovanstående typer av verksamhetsrelaterade frågeställningar.
Det som är viktigare är den totala kostnaden över flera år, samt att man hittar en BI-partner som förstår ert verksamhetsbehov och kan vara både ett stöd och kunna utmana er.

Ett samarbete kring analys och rapportering kommer troligtvis finns under flera år och det gäller därför att hitta en partner ni trivs med.
Få saker är så dyra som att tvingas avsluta ett samarbete och inse att investeringen är gjord förgäves!

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering