Aktiespararna investerar i molnbaserat affärssystem

Aktiespararnas Riksförbund är världens största medlemsorganisation för privatpersoner som sparar i aktier och fonder och har idag cirka 70 000 medlemmar. Nu investerar organisationen i ett molnbaserat affärssystem med Exsitec som partner.  

Aktiespararna verksamhet grundar sig i att hjälpa medlemmar att nå sparmål och ekonomisk frihet genom att driva utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö och erbjuda säker och objektiv kunskap, information, utbildning och rådgivning. Nu har organisationen valt Exsitec som partner inför implementeringen av ett nytt molnbaserat affärssystem samt rapporteringsverktyg. 

Aktiespararna har ett unikt rikstäckande nätverk bestående av 117 lokala avdelningar i Sverige samt organisationen Unga Aktiesparare som i sin tur har 45 lokala avdelningar. Det nya affärssystemet kommer att implementeras i hela organisationen och kommer att öka kontrollen samtidigt som effektiviteten ökas med hjälp av automatiseringar. Med hjälp av BI-verktyget OneStop Reporting är det dessutom möjligt att skapa rapporter för att följa upp verksamheten.

"Vi är mycket stolta över förtroendet som Aktiespararnas Riksförbund har gett oss. På Exsitec fokuserar vi på att skräddarsy lösningar med Visma.net ERP med starkt kundfokus och vi ser verkligen fram emot att bistå Aktiespararna att effektivisera och automatisera sin verksamhet samtidigt som de får ökad kontroll och bättre beslutsunderlag."

Daniel Fredholm | Säljchef ERP, Exsitec
https://www.exsitec.se/hubfs/Daniel%20Fredholm.webp

Daniel Fredholm

Säljchef ERP

Kontakta mig om lösningen