Attentec fortsätter sin tillväxtresa med smartare ekonomistöd

Attentec levererar lösningar inom internet of things och strömmande media. Företagets ekonomiavdelning arbetar ständigt med att effektivisera sina processer och med större krav till följd av företagets tillväxt krävdes ett nytt ekonomisystem. Lösningen blev en kombination av systemen Visma.net, Medius AP Automation, Qlik Sense och Millnet Tid och Projekt, och idag har Attentec effektiviserade och smidiga processer som sparar tid.

Attentec är en lösningsleverantör specialiserad på internet of things och strömmande media.
Företaget tar ett helhetsansvar och utvecklar mjukvara som löser komplexa utmaningar på
ett enkelt sätt. På Attentecs ekonomiavdelning arbetar de anställda ständigt med att effektivisera
processer och ta bort manuella steg.


Tillväxt ställde nya krav

Attentec har under de senaste åren vuxit, både i omsättning och i personal vilket har ställt större
krav på företagets ekonomiavdelning som insett ett behov av effektivisering i de system de arbetar i. De har tidigare jobbat med manuella steg mellan olika program och till uppföljning har excel använts till stor del.

Tidigare var de tvungna att spara pdf:er av varje kundfaktura, skicka mail kundansvarig för ett
godkännande för att till slut maila ut fakturan till kunden. Detta gjorde att det blev fördröjning innan kunden fick själva fakturan.


– Vårt tidigare ekonomisystem var väldigt trögt att jobba i vilket till slut blev ohållbart. Vi saknade även uppföljning på avdelningsnivå vilket inte gick att få i vårt dåvarande system, berättar Maria Flyding, ekonomichef på Attentec.


Segheten i det befintliga ekonomisystemet gjorde att Attentec ville ha ett nytt system som kunde
effektivisera vissa delar i ekonomiprocessen samt erbjuda fler uppföljningsmöjligheter.

En ny effektiv systemlösning

Lösningen blev en kombination av systemen Visma.net, Medius AP Automation, Qlik Sense och Millnet Tid & Projekt. Visma.net är ett komplett molnbaserat affärssystem som effektiviserar med automatiserade processer och modern hantering av komplexa och repetitiva uppgifter inom bokföring och logistik. Medius AP Automation (tidigare MediusFlow) optimerar och automatiserar hela processen från inköp till fakturahantering, attestering och betalning och Qlik Sense är beslutsstödet som läser in data från deras flera olika datakällor. Qlik Sense visualiserar sedan datan och möjliggör smarta analyser som leder till nya insikter. Millnet Tid & Projekt i sin tur underlättar för Attentecs medarbetare att följa sina projekt samt rapportera debiterbar tid. Genom integration mellan Visma.net och Millnet Tid & Projekt får man dessa två system att samarbeta i realtid utan vidare handpåläggning.

Attentec är nöjda med att implementeringen av de nya systemen genomfördes på kort tid och
fungerade smidigt ihop med det dagliga arbetet.

- Vi hade regelbundna avstämningar och Exsitec såg till att vi kom framåt och höll projektet på banan. Tydlig och bra kommunikation, vilket gjorde det effektivt. Effektivitet var ju även det vi ville få ut av det är projektet.
Maria Flyding, ekonomichef på Attentec

Sparar tid och upplever flexibilitet

Idag upplever Attentec att arbetet avsevärt har blivit effektiviserat och känner sig mycket nöjda med hur de nu kan arbeta smartare i sina ekonomiska processer.


– Det är mycket smidigare att jobba både på kontoret och hemifrån. Leverantörsfakturorna attesteras dessutom enkelt via nätet, tillägger
Maria Flyding, ekonomichef på Attentec

Efter dessa systemstöd implementerats har man även upplevt att de anställda sparar mycket tid.
Moment som förr var krångliga och tog längre tid, såsom kundfakturering, är nu smidigare tack vare de nya systemen. Idag går fakturorna iväg direkt när de är klara.

Idag ser Attentec fram emot resultatet av implementation av systemet Qlik Sense som är det sista steget i processen. Därefter väntar många intressanta analyser som kommer underlätta framtida beslut i verksamheten.

Visma.net affärssystemet i molnet

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Kopia%20av%20Linnea%20Eriksson_005.webp

Linnea Erikson

Konsult

Mobil: 070-977 88 12
Epost: linnea.erikson@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen