Med rätt verktyg sparar du tid och ökar lönsamheten

Tidrapportering ska gå snabbt och enkelt. Därför sätter Millnet Tid & Projekt användaren och verksamhetens behov i fokus. Tillgänglighet och överskådlighet är nyckelorden som minimerar administrationen kring rapportering, redovisning av tid och fakturering. Tid som istället kan användas till något betydligt bättre.

Vad är Millnet Tid & Projekt?

Millnet Tid & Projekt är en skräddarsydd lösning baserad på standardprodukter och erbjuds dessutom en helhet som tar tillvara på redan gjorda investeringar. Lösningen kan utvecklas och anpassas när behoven förändras. Det ger ditt företag en ökad valfrihet, större affärsnytta och en låg ägandekostnad. 

Millnet-tid-projekt

 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Resurs- och Projektplanering

Med detta påslaget kan du som projektledare planera dina projekt och tilldela projektmedlemmar arbetsuppgifter utifrån deras tillgänglighet. Du ser enkelt beläggningen för de olika resurserna och kan följa upp projekten på detalj eller övergripande nivå vad det gäller tid, intäkt & kostnad.

bar-chart-2328_f143f7ea-98b4-43d2-ac47-6e9f97a76c8d

Modul för analys

Med Millnets unika analysmodul baserad på BI-verktyget Qlik analyseras allt som händer i systemet. Nyckeltal såsom debiteringsgrad, snittdebitering, beläggningsgrad, lönsamhet etc. tas enkelt fram på valfri kund, projekt, person, avdelning, resultatenhet etc.

share-4707_a40a9fd8-94f8-48e3-95a4-92ea40f70033

Integrerbart

Exporterar enkelt lönedata till ditt lönesystem för att helt automatisera hanteringen av löner på företaget. På samma sätt kan du även skicka godkända fakturor till ditt ekonomi-/ affärssystem. Detta innebär att kunder, projekt och leverantörsfakturor bara behöver läggas upp en gång vilket gör att ledtiden för dessa moment minimeras.

Läs mer om hur vi arbetar med integrationer på Exsitec

smartphone-1824_d8fc8273-d4b0-44c9-94a6-ae8086f4f3c1

Tillgängligt när du vill

Då lösningen är helt webbaserad kommer du åt systemet var du än befinner dig och med vår webbapp går det även lätt att rapportera tider mm. direkt i mobil eller surfplatta.

Testa er digitaliseringsgrad

 

Analys Millnet

 

Ytterligare funktionalitet

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980 (1)  Rapportera tid, körjournal, utlägg & traktamente
checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980 (1)   Attestera & kontrollera
checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980 (1)  Smidig fakturering
checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980 (1)  Översikt av flextid, övertid, mertid och restid
checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980 (1)  Projektuppföljning
checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980 (1)  Stöd för prislistor & valutor
https://www.exsitec.se/hubfs/andreas%20lander%201%20(1).webp
Andreas Lander

Affärsutveckling

Mobil: 070-968 76 96
Epost: andreas.lander@exsitec.se

Vad undrar du om Millnet Tid & Projekt?