Certego sparar mycket tid med Eazystock

Efter att Certego bytte från manuella listor till inköpshantering i Eazystock har effektiviteten skjutit i höjden.

Certego är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar. De har 70 filialer i Norden, över 1 200 anställda och en omsättning på 2 miljarder NOK. Deras kompetenta och engagerade medarbetare skapar innovativa, säkra och behovsanpassade system.

 

Från manuellt till digitalt

Innan digitaliseringen skedde hos Certego så arbetade man med att skriva inköpslistor för hand. För att få riktiga beställningspunkter i ERP-systemet var de tvungna att förlita sig på stora excelark eller kunskapen som fanns hos specifika nyckelpersoner på företaget.


"2018 påbörjade vi arbetet med att centralisera inköp och logistik. När volymen ökade avsevärt, var det inte längre försvarbart att fortsätta arbeta på samma sätt som innan. Vi behövde ett system som kunde räkna beställningspunkterna åt oss, och säkra en bra servicenivå", berättar Magnus Högnas som är inköps- och logistikchef hos Certego Norge.

 

"Tiden du sparar på att låta Eazystock göra grundarbetet, kan du istället lägga på strategiskt arbete"

– Daniel från Eazystock

 

Samma goda service

Certego och deras systerbolag kom i kontakt med Per Klingberg på Exsitec som säljer Eazystock. Efter att ha utvärderat flera olika system, föll valet på Eazystock för Certego. Då Certego har en komplex verksamhet som innehåller både produktions-, service-, försäljnings- och projektorder, var det utmanande under implementeringen att få så många olika och stora transaktioner att samspela i Eazystock.


Men man kom i mål, lösningen levererades och idag fungerar allt väldigt bra.


Certego driver ett centrallager i Gjøvik, samt 18 avdelningar och 150 servicebilar. Eazystock levererar till alla centrallager, avdelningar och servicefordon.

"Det har varit väldigt viktigt för oss att vi upprätthåller samma goda servicegrad ute på avdelningarna. Det har vi klarat av med hjälp av Eazystock”

- Magnus Högnas, inköps- och logistikchef CERTEGO Norge.

 

ERP till molnet

Certego arbetade tidigare i on-premise-versionen av Dynamics, men i Oktober 2022 flyttade de över till molnet. De arbetar även med elektronisk fakturahantering idag. 

"Vi har nu automatiserat inköpssidan till stor del och blivit mycket effektiva. Inköpsvolymen är stor och vi håller även på med elektronisk fakturahantering", berättar Magnus.

 

Se videon om kundcaset här

 

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Karl%20Henriksson.webp

Karl Henriksson

Sälj och affärsutveckling

Mobil: 073-868 29 59 

E-mail: karl.henriksson@exsitec.se 

Kontakta mig om lösningen