Sänk lagervärdet och öka servicegraden

EazyStock är ett verktyg för efterfrågeprognostisering, lageroptimering och lagerstyrning. Med hjälp av informationen från affärssystemet hjälper det till att automatiskt optimera påfyllnadprocessen för bästa lagervärden och servicenivåer.

EazyStock är en molntjänst som fungerar tillsammans med verksamhetens affärssystem. Det är utvecklat av Syncron, som hjälper flera av världens största bolag med komplexa inköp, där de har paketerat och tillgängliggjort Best Practice och erfarenheter vad avser automationsberäkningar, processer och användargränssnitt i EazyStock.Eazystock 1

 

Gray-White

8 funktioner ni kommer gilla med EazyStock

sales-up-2329_f9936847-1102-4365-a340-3292e0a6c581

Efterfrågeprognoser

data-content-3524_75934dbf-d874-4a1c-87fe-0584d955ce4e

Lageroptimering

update-cart-2183_467c3e87-4a8d-490c-8141-f0b4862b018d

Automatisk varupåfyllnad

agenda-3527_c2f7e84a-426e-4edf-a9f7-ca417a33a005

Säsongshantering

volume-5039_b2757146-f2c2-40e5-948e-48f5d6837f50

Kampanjstyrning

markers-643_be05e0bc-34fb-425a-9047-8f15e77a2b2c

Planera för multipla lagerställen

numbers-3883_430ea8c9-c95d-4e76-90df-44361b471dd5

KPIer och Rapporter

truck-3179_67f9c589-1ff0-44b2-9e47-ceedb116b5e4

Leverantörshantering

Gray-Light Gray

Beräkna ROI på Eazystock

 
001bloggar bakgrund

GRATIS GUIDE

Välj rätt IT-stöd för att optimera er lagerverksamhet

Guide: Rätt It-stöd för lager

Läs mer om fördelarna med digitalt verktyg för inköp

Genom att hela tiden optimera inköpskvantiteter till faktiska efterfrågemönster med hänsyn till beftintligt lager - för alla artikelnummer - minskar ni kapitalbidningen i lagret. Eazystock ger också analyser och rapporter för överlager.

Automatiskt uppdaterade efterfrågamönster för alla artiklar och automatisk ABC-klassning leder till att ni har rätt artiklar i lager för era kunder - även på rätt lager om ni har flera.

Eazystock använder avancerade algoritmer för att ständigt ge förslag på optimala inköp. Antingen läggs inköpsordrar direkt eller så ges de som förslag för att kunna ändras innan de bekräftas.

Ta hänsyn till batchstorlekar, leveranstider, minsta orderkvantiteter, avancerade fraktpriser och mer - automatiskt.

Eazystock är en molntjänst, vilket innebär att man får kontinuerliga uppdateringar av systemet utan stora uppgraderingsprojekt. Dessutom är det tillgängligt där du är och på den enhet du vill använda.

De första förbättringsförslagen är du igång med på mindre än en vecka. Det gör att personalen snabbt lär sig potentialen och hur Eazystock fungerar för att fortsätta få ännu mer värde av systemet.

quotesign

Personalen behöver idag inte längre oroa sig för att IT-stödet inte fungerar.

Nic Fletcher IT-chef, Tobii
Se case
GRATIS GUIDE

Prognostisera efterfrågan bättre

Oftast är det en utmaning att köpa in rätt mängd till rätt tillfällen av rätt artiklar. Uppgiften att vara inköpare är komplex och innefattar att ta hänsyn till flera leverantörer, lagersaldon, produktklassningar, batch-storlekar, säkerhetsmarginaler och mycket mer - för varje enskild artikel.

Guide: Prognostisera efterfrågan

EazyStock tillsammans med era övriga system

Vi har lång erfarenhet av att integrera olika verksamhetssystem för att göra våra kunders arbetsvardag enklare. Självklart kan vi hjälpa er att integrera EazyStock med era övriga system.

share-4707_a40a9fd8-94f8-48e3-95a4-92ea40f70033

 

earth-globe-723_42c69aaf-84fc-441d-8181-ae574541d377

Hållbart både för balansräkningen och miljön

Genom ett system för lagerstyrning och inköpsoptimering kan ni göra era lagerprocesser mer effektiva, till exempel kan det hjälpa er att fylla upp containrar och transporter så att ni utnyttjar dessa till fullo och inte skeppar luft, vilket är onödig miljöpåverkan. Med ett system för lagerstyrning och inköpsoptimering kan du och din verksamhet också så till att undvika att bygga upp överlager. Genom att undvika bygga upp överlager minskar du risken för inkuranta varor som på sikt kan behöva slumpas ut eller skrotas. Hållbart både för balansräkningen och miljön. 

sales-up-2329_f9936847-1102-4365-a340-3292e0a6c581

Vi har lång erfarenhet

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera sina verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt. 

handshake-2819_06d255cf-8918-46dc-9269-10333117e36d

Kundrelationer som
utvecklas och består

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.  

sales-up-2329_f9936847-1102-4365-a340-3292e0a6c581

Vi kan systemintegration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

sales-up-2329_f9936847-1102-4365-a340-3292e0a6c581

Vi tror på en roligare arbetsvardag

Exsitec präglas av en kultur där medarbetaren står i fokus, och detsamma gäller våra projekt med er kunder. Vi arbetar för att arbetsvardagen för den enskilde användaren ska bli enklare, roligare och mer effektiv. 

Gray-White
https://www.exsitec.se/hubfs/Jakob%20Fredin.webp

Jakob Fredin

Affärsutveckling

Mobil: 076 339 71 97
Epost: jakob.fredin@exsitec.se

Vad undrar du om Eazystock