Ny hemsida blev rätt medicin för Dynamic Code

Dynamic Code är HealthTech-bolaget som har sitt ursprung från Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Med sina DNA-tester för bland annat laktosintolerans, urinvägsinfektion, könssjukdomar och släktskapstest har de lyckats revolutionera närheten till sjukvård för privatpersoner. Med hjälp av en enkel knapptryckning på Dynamic Code, eller inköp av test i butik, får du som kund möjlighet att i lugn och ro ta ditt test hemma. Därefter går det enkelt att logga in med din personliga kod för att kunna se testets resultat.

Gammal teknik och tunga integrationer

När Exsitec träffade Dynamic Code för första gången satt de i en version av Litium-plattformen som började nå end-of-life gällande support. Det fanns önskemål om att göra ett omtag omkring design och UX-arbete för att omgående höja konverteringen på köp men också få en mer proaktiv partner som stöd på vägen.

"Jag fick direkt en bra känsla för Exsitec, de gav snabbt ett intryck av att vara ett trevligt gäng som gillar när det händer saker och alltid sätter kunden i centrum. Vi såg även positivt på att de jobbar i team där det finns flera olika kompetenser och att alla i teamet ska känna kunden"

- Henrik Georgsson, Head of IT and e-commerce på Dynamic Code

Arbete med lösningen

Arbetet började direkt med att ta över befintlig kod och säkerställa att de mest prioriterade punkterna blev omhändertagna först. Därefter låg ett stort fokus på att förstå och hantera alla de integrationer som finns mot exempelvis olika nätdoktorer såsom Kry.se, MinDoktor.se men även betalsystem som Klarna och PayPal.

Så här fungerar lösningen 

Det finns flera olika sätt att köpa sitt test, antingen direkt online via Dynamic Code, via ett fysiskt apotek eller via ett API från en vårdgivare på webben (ex Kry.se, Mindoktor.se etc). Samtliga test analyseras sedan i labbsystemet Dynamo som har en integration mot Litium.

I testet som inhandlas finns en personlig kod för just detta test. Efter att du har utfört testet skickar du tillbaka testet till Dynamic Code för analys.Om det ex köps på Dynamiccode.com går du in där och anger din kod för att få reda på resultatet. Om svaret skall tillbaka till någon av nätdoktorerna eller en vårdcentral så hamnar svaret där och du får då återkoppling via denna aktör.

Flödet är designat på ett sätt som gör att den personliga koden och kundens personuppgifter aldrig kopplas ihop i Litium. Det ger en extra trygghet för kunden samtidigt som det gör det enklare för Dynamic Code att leva upp till de lagar och regler som finns, t ex GDPR.

Tätt samarbete

Exsitec har haft ett tätt samarbete hela tiden med ansvariga på Dynamic Code och även ihop med andra leverantörer såsom designbyrån Vinnovera.

"Idag känns teamet på Exsitec nästan som en del av Dynamic Code. Nyligen skapade vi en gemensam kanal i Slack och det gör att vi har kommit ännu närmre varandra. Vi ser även till att träffas fysiskt med jämna mellanrum. Det är ju viktigt att vi har kul tillsammans och känner varandra väl, det underlättar mycket när vi sitter i stressiga och pressade situationer"

- Henrik Georgsson, Head of IT and e-commerce på Dynamic Code

I samband med ett omtag omkring UX och design valde Dynamic Code att låta Vinnovera göra nya skisser baserade på användartester och de senaste UX-trenderna. Tillsammans med Spot On har dessa hanterats och anpassats för att på bästa sätt matchas med de möjligheter som Litium-plattformen erbjuder.

 

Framtidsvisioner

För Dynamic Codes del har det blivit tydligare och tydligare att affären i första hand ligger i att låta återförsäljare och partners i största möjliga mån äga själva köpet av produkterna. Fokus ligger framöver att på ett så tydligt sätt som möjligt kommunicera ut produktinformation omkring de olika testen.

Utöver detta finns stora planer på att fortsätta expandera i Europa och vara en av de ledande aktörerna inom HealthTech. I den fortsatta expansionen spelar e-handeln en central roll.

Om Dynamic Code

Dynamic Codes grundades år 2000 i Linköping och är idag över20 anställda. Grundaffär är bolagets HealthTech-plattform med inbyggd logik för analysmetodik, testsvars-utvärdering, laboratorieprocesser och logistik samt kommunikationslogik för säkert och smidigt flöde. 

"Det är alltid krävande att ta över kod från en lösning man själv inte varit med och byggt och man behöver vara förberedd på att det kanske inte alltid är så väldokumenterat. I Dynamic Codes fall var det klurigt men förstås också intressant att sätta sig in i alla de olika integrationerna till plattformen"

- Jonas Olsson, Tech Lead på Exsitec

https://www.exsitec.se/hubfs/MalinS_rund.png

Malin Sandström

Försäljningschef e-handel

Kontakta mig om lösningen