Vi är experter på systemintegrationer

Som företag idag behöver man kunna svara upp mot en ökad förändringstakt och högt ställda förväntningar från kunder och medarbetare. För att lyckas med detta krävs en flexibel systemmiljö där det går snabbt att införa och byta ut olika system och samtidigt automatisera informationsflöden mellan dessa. 

Vi förser nordiska företag och organisationer med hållbara integrationslösningar bland annat för affärssystem, ehandel, crm och logistik för högre automatisering, färre kostsamma fel och snabbare digitaliseringstakt.

 

integrationsystem

 

Gray-White

Vilka system vill du integrera?

Frågor & svar

Best of Breed är en strategi som bygger på en kombination av system, där varje system är bäst på sin sak. Detta ger inte bara en bättre helhetslösning utan även större flexibilitet och bättre hållbarhet över tid. Med en sådan strategi blir naturligtvis systemintegration centralt.

En integrationsstrategi drar upp riktlinjer för hur de system som finns i organisationen ska samverka. Den grundas i organisationens IT-strategi och behandlar faktorer som tillgänglighet, vidareutveckling och drift.

En integrationsplattform driftar integrationer och rätt implementerad ger den möjlighet till en hög nivå av samordning, skalbarhet och återanvändbarhet. Integrationsplattformar bidrar dessutom till bättre transparens samt hantering av fel och larm i de integrationer som driftas däri.

Mer om integrationsplattformar ->

API:er tillgängliggör information och funktioner i deras underliggande system. De flesta moderna affärsapplikationer har öppna API:er som underlättar integration med andra applikationer.

Att två system har öppna API:er betyder inte att de automatiskt kan prata med varandra utan vanligtvis behöver information översättas hanteras så att mottagande system kan förstå den.

API:er kan också användas för att skapa struktur och enhetlighet i en organisations systemlandskap samt användas för att paketera oraganisationsunik affärslogik och tillgängliggöra den för andra system.

Standardintegration används för att beskriva en integration som helt, eller till stora delar, är standardiserad. Detta innebär i regel en lägre kostnad, men också en begränsad flexibilitet i lösningen.

Begreppet används av såväl programvaruleverantörer som konsultföretag. Som kund är det därför viktigt att förstå vem som ansvarar för lösningen, hur många andra kunder som kör lösningen och vilka begränsningar som finns.

Prismodellen för integrationslösningar mellan system varierar. Enkla och återanvändbara integrationslösningar kommer ofta med en uppstartskostnad och en månadskostnad, medan mer avancerade lösningar kommer med en månadskostnad samt kostnaden för ett införandeprojekt.

Enkla och återanvändbara lösningar kan till exempel kosta 20 000 kr i uppstartsavgift samt 1 000 - 5 000 kr / månad i månadskostnad.

Mer avancerade lösningar behöver alltid, till olika grad, anpassas efter era unika behov.

grå grå våg

Vår modell 

Vi strävar efter att leverera det bästa av två världar - en enkel och kostnadseffektiv lösning, utan att kompromissa med långsiktig hållbarhet och flexibilitet.

område-ikon-integration-antracit

Plattform

En modern integrationsplattform ger förutsättningar för en hållbar lösning.

software-service-1761_bf4cd3ec-76e6-460d-8316-8ad1ae398c93

Standard

Vi har färdiga komponenter och flöden att utgå från.

profile-settings-2730_f3da6d3b-d482-4022-b68e-3abff0ac96b8

Unikt

Våra integrationsteam hjälper er anpassa lösningen utifrån era behov.

computer-code-interface-white

CIO eller IT-chef?

Vår nyhetssida Digitalsmart ger regelbundna nyheter och insikter som är relevanta för dig som CIO eller IT-chef på ett medelstort bolag.

Resurs 2

 

Några av de tjänster vi erbjuder

share-4707_a40a9fd8-94f8-48e3-95a4-92ea40f70033

Integrationsplattform (iPaaS)

Vi hjälper er få en modern plattform för integration på plats.

menu-hamburger-19_3fbcbfda-00b2-4b83-b907-1984a34dd77a

Integrationsprojekt

Våra integrationsteam har erfarenhet från hundratals integrationsprojekt och hjälper till från start till mål.

fork-82_80a447bd-e83d-4a81-9ced-078bb91a154d

Integrationsstrategi

För att lyckas med systemintegration behövs medvetna beslut. Utifrån era verksamhetsmål hjälper vi er formulera en strategi.

edit-1469_a0795dfc-7939-486e-8f6a-cdc1083e421b

IT-arkitektur

Våra arkitekter kan hjälpa er med genomlysning av befintlig systemmiljö och att hitta rätt väg framåt.

config-5934_ded48123-85ee-4151-91e5-cdd10df3101d

Automatisering

Automatisering genom smarta och molnbaserade lösningar.

Hittar du inte vad ni behöver hjälp med? Skicka en fråga direkt via vårt formulär.

Liseberg
 

Integration och skräddarsydd utveckling åt Liseberg

 

Mindre manuellt arbete med kraftfulla integrationer är en
effekt av Lisebergs digitaliseringsresa.


Skill
 

Integrationlösning frigör tid för Skill 

 

Med en modern integrationslösning i Microsoft Azure kan Skill lägga
tid på mer värdeskapande aktiviteter.

Viktiga framgångsfaktorer för integrationsarkitektur

Se på vårt webinar om hur man, genom en hållbar arkitektur, skapar bättre överblick, skalbarhet och kostnadseffektivitet i sina integrationer.

Eller läs mer om olika integrationslösningar här

Resurs 2
https://www.exsitec.se/hubfs/MartinKaldma3.png

Martin Kaldma

Affärsutvecklare

Vad undrar du om integrationer?