Effektivare inköp och optimerat lager för Proffsmagasinet

Med Exsitecs hjälp har Proffsmagasinet inte bara förbättrat sin lagerhållning utan även optimerat sitt lager. Både lageromsättning och servicegrad har påverkats positivt med hjälp av det implementerade IT-stödet Eazystock. Integrerat med det befintliga affärssystemet stöttar nu det nya verksamhetssystemet Proffsmagasinet i sin tillväxt.

Med Exsitecs hjälp har Proffsmagasinet inte bara förbättrat sin lagerhållning utan även optimerat sitt lager. Både lageromsättning och servicegrad har påverkats positivt med hjälp av det implementerade IT-stödet Eazystock. Integrerat med det befintliga affärssystemet stöttar nu det nya verksamhetssystemet Proffsmagasinet i sin tillväxt.

Proffsmagasinet är Sveriges ledande e-handel inom byggrelaterade produkter. De säljer och levererar proffsverktyg, laserinstrument, skydd och mätinstrument av kända varumärken och till bra priser. En av bolagets starkaste konkurrensfördelar är att den absoluta majoriteten av varorna lagerförs på eget lager och kan skickas redan samma dag som de beställs. Proffsmagasinet utmanar den fysiska bygghandeln genom sin fokus på service i alla sina försäljningskanaler. Med mål om att överträffa kundernas förväntningar krävs det ett välfungerande system för inköp och lagerhantering.

Stor tillväxt och behov av automatisering

Proffsmagasinets fantastiska tillväxt på hela 40% den senaste tiden kommer med administrativa utmaningar. Att hela tiden uppdatera det växande lagrets optimallagernivåer manuellt innebär ett stort arbete som hela tiden behöver göras om. Proffsmagasinet hade ett stort behov av att effektivisera sin inköpsprocess, att komma ifrån att köpa in på känsla, slippa onödigt manuellt arbete och minska överlager. Med stora mängder artiklar behövde Proffsmagasinet komma ifrån denna problematiken och det befintliga affärssystemet Visma Business integrerades med Eazystock.

Vi växer ständigt och att hela tiden räkna ut optimala lagernivåer är både tidskrävande och ineffektivt. Efter ett år blir den uträkningen helt irrelevant och man måste göra om det igen, och att upprätthålla regelbundna beräkningar är ohållbart. Nu ser Eazystock till att våra lagerprodukter och inköp ligger på rätt nivå och vi kan lägga vårt fokus på andra uppgifter.

– Peer Dahlgren, inköpschef på Proffsmagasinet.

 

Effektivare lageroptimering med Eazystock

Med hjälp av Exsitec och implementationen av Eazystock har Proffsmagasinet kunnat öka både lageromsättning och servicegrad. Med rapporter från Eazystock kan Proffsmagasinet enkelt överblicka produkter och deras trender, döende produkter kan snabbt identifieras och korrigeras.

När det gäller döende produkter är Eazystock oslagbart mot att göra det manuellt i affärssystemet. Det kanske finns en produkt som finns på kampanj en säsong, ordinarie försäljning tickar neråt men den hålls vid liv genom kampanjen. Då ser det ut som om snittet ligger stabilt. Allt går ju att ta ut manuellt, men med risk för felräkning och flera timmars arbete jämfört med att dra ut en exakt rapport från Eazystock på några minuter.

– Peer Dahlgren, inköpschef på Proffsmagasinet.

Proffsmagasinets lager innehåller drygt 9 000 artiklar samtidigt som Eazystock hanterar prognostisering på över 29 000 artiklar varje dag och det är av största vikt att lagernivåerna och prognoserna hålls optimala. Genom stöd för att se inkuranta artiklar och trender kan organisationen undvika för stora lagernivåer och få stöd att genomföra optimala inköp.

Lageromsättning och servicegrad har definitivt påverkats positivt. Nu kan vi ha samma fokus på både små och stora artiklar vilket innebär att alla artiklar som efterfrågas finns, både storsäljarna och tillbehören finns tillgängliga. Där ser vi mest effekt, vi lagerför nu allt lika bra.

– Peer Dahlgren, inköpschef på Proffsmagasinet.

Det nya systemstödet med Eazystock har bidragit till:

  • Ett systemstöd som stöttar verksamhetens fortsatta tillväxtresa
  • Positiv påverkan på lageromsättning och servicegrad
  • Enklare tillgång till rapporter för en snabb överblick och tydliga trendanalyser
  • En helt integrerad lösning mot affärssystemet för mindre administration och fel
  • Oslagbar hantering av döende produkter
  • Minskad administration
https://www.exsitec.se/hubfs/MartinKaldma4.webp

Martin Kaldma

Konsult

Mobil: +46738517070
Epost: martin.kaldma@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen