Referenscase

Effektivare inköp och optimerat lager för Proffsmagasinet

Med Exsitecs hjälp har Proffsmagasinet inte bara förbättrat sin lagerhållning utan även optimerat sitt lager. Både lageromsättning och servicegrad har påverkats positivt med hjälp av det implementerade IT-stödet Eazystock. Integrerat med det befintliga affärssystemet stöttar nu det nya verksamhetssystemet Proffsmagasinet i sin tillväxt.

"Nu ser Eazystock till att våra lagerprodukter och inköp ligger på rätt nivå och vi kan lägga vårt fokus på andra uppgifter."

– Peer Dahlgren, inköpschef på Proffsmagasinet

Det nya systemstödet med Eazystock har bidragit till:

  • Ett systemstöd som stöttar verksamhetens fortsatta tillväxtresa
  • Positiv påverkan på lageromsättning och servicegrad
  • Enklare tillgång till rapporter för en snabb överblick och tydliga trendanalyser
  • En helt integrerad lösning mot affärssystemet för mindre administration och fel
  • Oslagbar hantering av döende produkter
  • Minskad administration