FCG investerar i molnbaserat affärssystem

FCG, som är Nordens ledande specialistleverantör av tjänster för styrning, risk och regelefterlevnad främst inriktade mot finanssektorn, investerar i molnbaserat affärssystem med Exsitec som partner.

FCG som arbetar med rådgivning, tjänsteleverans samt teknologiska lösningar inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning mot finanssektorn, har valt Exsitec som partner i inköpet av nytt affärssystem, projekthanteringssystem och Business Intelligence-verktyg.

"Exsitec har sedan första kontakten varit ett professionellt stöd i vårt sökande efter ett molnbaserat och modernt affärssystem. Som etablerad implementeringspartner av Visma.net har Exsitec snabbt erhållit ett stort förtroende inom FCG och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Magnus Karlberg, CFO på FCG."

Daniel Fredholm | Säljchef ERP, Exsitec

FCG har under åren haft en stark tillväxt och har idag kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Frankfurt. Det nya affärssystemet kommer att implementeras i samtliga länder och kommer att underlätta den globala resursallokeringen samt verka som beslutsstöd i den fortsatta strategin att växa med hälsosam lönsamhet.


"Vi är glada för förtroendet som vi har fått av FCG. Exsitec är specialister på skräddarsydda lösningar med Visma.net som kärna och vi ser fram emot att bistå FCG i att få ökad kontroll på lönsamheten i projekt, avdelningar och länder."

Daniel Fredholm | Säljchef ERP, Exsitec

https://www.exsitec.se/hubfs/Nathalie%20Nilsson.webp

Nathalie Nilsson

Affärsutveckling

Kontakta mig om lösningen