GEVEA moderniserar med ny produktwebb

För att möta dagens och framtidens köpare har det traditionella verkstadsbolaget Gevea moderniserat sin hemsida och hur deras produktsortiment visas upp digitalt. Samtidigt som de har fortsatt att vara en aktiv leverantör i övergången till ett mer hållbart samhälle och industri.

FOKUS PÅ DESIGN, SÖKBARHET OCH FÄRRE PDF:ER

Gevea hade en äldre hemsida från 2016 med många produktbeskrivningar i pdf-format där det inte gick att exempelvis söka upp produkter med hjälp av artikelnummer. De kände ett behov av att både uppdatera designen på hemsidan, göra den mer användarvänlig och öka sökbarheten på produkterna via google. Produktion- och produktchefen sedan 12år tillbaka, Fredrik Karlsson, och Geveas VD, Thomas Lundell, initierade därför ett projekt där ett av målen bland annat var att lättare kunna guida kunderna till rätt produkter på hemsidan utan att behöva hänvisa till olika pdf:er.

OM GEVEA

Gevea är ett svenskt verkstadsbolag med anor från 1919 och med säte i centrala Norrköping. De är en del av Addtechkoncernens affärsområde Energy och levererar produkter och lösningar för traditionell eldistribution samt spårbunden trafik. Bolaget verkar på en global marknad där hälften av försäljning går på export, men produktion sker i Sverige och merparten av produkterna i deras sortiment är egentillverkade.

 

FOKUS PÅ DESIGN, SÖKBARHET OCH FÄRRE PDF:ER

Gevea hade en äldre hemsida från 2016 med många produktbeskrivningar i pdf-format där det inte gick att exempelvis söka upp produkter med hjälp av artikelnummer. De kände ett behov av att både uppdatera designen på hemsidan, göra den mer användarvänlig och öka sökbarheten på produkterna via google. Produktion- och produktchefen sedan 12år tillbaka, Fredrik Karlsson, och Geveas VD, Thomas Lundell, initierade därför ett projekt där ett av målen bland annat var att lättare kunna guida kunderna till rätt produkter på hemsidan utan att behöva hänvisa till olika pdf:er.

 

MED LITIUM SOM PLATTFORM OCH EXSITEC SOM PARTNER

Valet av plattform för att bygga en ny hemsida (CMS) och en bättre strukturerad produktkatalog (PIM) föll på Litium, efter rekommendation från deras centrala IT-avdelning inom Addtechkoncernen, som Gevea ingår i. Gevea fattade tycke för Litium som plattform och gjorde sedan  en utvärdering av potentiella samarbetspartners, där valet föll på Exsitec.

 

“Vi valde Exsitec för att vi fick en bra känsla för dem, men såklart också utifrån designförslag, pris, lösning och att de presenterat ett rimligt förslag på genomförandet av projektet.”

Fredrik Karlsson | Produktion- och produktchef på Gevea.

En projektgrupp sattes samman med två personer från Gevea och en projektledare från Exsitec. Det inledande  arbetet startade med att strukturera upp Geveas komplexa industrisortiment i en digital produktkatalog som höll branschstandard. En modern design av Geveas historiska varumärke togs fram till hemsidan och man förberedde för att, om så önskas längre fram, också kunna be om offerter eller checka ut en order online.  

“Samarbetet med Exsitec har fungerat bra. Vi är ett litet bolag och det har varit värdefullt att Exsitec har hjälpt till att driva på oss för att komma i mål med det här projektet.”

Fredrik Karlsson | Produktion- och produktchef på Gevea.

 

ATT MÖTA NÄSTA GENERATIONS KÖPARE 

Utöver att göra sina produkter sökbara och därmed nå en ökad försäljning, så har Geveas produktwebbsprojekt också handlat om att bättre kunna möta den nya generationens digitala köpbeteende. 


“Som komplement till att bearbeta kunder med telefon och personliga besök så kommer vår nya produktwebb också innebära ett modernt säljstöd som underlättar för eventuella nya säljare hos oss. Att kunna ge ett visuellt intryck av produkterna på ett snabbt och enkelt sätt till kunderna känns viktigt.”


Fredrik Karlsson | Produktion- och produktchef på Gevea.

Den nya produktwebben innebär att de nu kan söka upp produkter via artikelnummer, istället för att som tidigare hänvisa kunder till olika pdf:er. De har också uppdaterat sitt varumärke och breddat sitt budskap i att prata mer om deras samlade kompetens än att bara visa upp sig som en produktleverantör.

 

PLANEN ÄR ATT FORTSÄTTA MODERNISERA
Gevea är framåtlutande och vill fortsätta att modernisera sig. De är redan en del av spännande framtidsprojekt såsom vindkraftparker i Sydafrika, utvecklingsprojekt i Indonesien samt elektrifiering av dumpertransporter i gruvor. När det kommer till sin produktwebb och dess innehåll är planen framåt att komplettera med fler produkter och att även länka samma dessa med tillbehör, för att på så sätt ge kunden en ännu bättre överblick. Modernt och med kundupplevelsen i centrum.

Tryck här för att komma till Geveas nya hemsida (1)

https://www.exsitec.se/hubfs/Vincent_Asp1.jpg

Vincent Asp

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen