Great Earth får ett helhetsgrepp kring sin IT-lösning

Great Earth är ett tillväxtföretag som säljer vitaminer och mineraler, med rötter i Gävle. Företaget har valt att ta ett helhetsgrepp kring sin IT-lösning tillsammans med Exsitec. I lösningen ingår Visma.net för ekonomi, BX Software för lagerlösning, Qlik Sense för uppföljning och analys, samt integration till Centra. Lösningen fortsätter än idag att utvecklas och fler system hjälper Great Earth att digitaliseras och blir mer effektiva.

 

”Vi letade efter en leverantör som hade både den tekniska kompetensen och leveransförmågan, men som också håller vad man lovar.”

Patrik Falk, Styrelseordförande | Great Earth

 

https://www.exsitec.se/hubfs/NiklasEk1%20(1)%20(3).webp

Niklas Ek

Affärsområdeschef

Mobil: 076 167 96 48
Epost: niklas.ek@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen