Referenscase

Nytt IT-stöd från NEXT hjälpte Network Solutions att få kontroll över sina projekt

Network Solutions Blekinge arbetar med tjänster inom fiber, tele och entreprenad och bolagets tekniker skötte tidigare all dokumentation med papper och penna ute på fältet. Detta var ineffektivt och det förekom att papprena försvann på väg tillbaka till kontoret.

“Idag är det lättare att följa upp projekten löpande, genom att vi alltid får in alla timmar och kostnaderna i projektet och inget går förlorat ute i fält” säger Andreas Andersson VD på Network Solutions Blekinge.

Några av fördelarna med NEXT:

  • Allt finns i molnet och tillgängligt på alla plattformar
  • Minskat personalberoende
  • Ingen information försvinner ute i fält
  • Lätt att få en överblick över projekten
  • Läs om hur NEXT har förändrat och förenklat vardagen för Network Solutions.