NEXT hjälpte Network Solutions att få kontroll över sina projekt

Network Solutions Blekinge arbetar med tjänster inom fiber, tele och entreprenad och bolagets tekniker skötte tidigare all dokumentation med papper och penna ute på fältet. Detta var ineffektivt och det förekom att papprena försvann på väg tillbaka till kontoret. “Idag är det lättare att följa upp projekten löpande, genom att vi alltid får in alla timmar och kostnaderna i projektet och inget går förlorat ute i fält” säger Andreas Andersson VD på Network Solutions Blekinge.

Network Solutions Blekinge arbetar med tjänster inom fiber, tele och entreprenad och bolagets tekniker skötte tidigare all dokumentation med papper och penna ute på fältet. Detta var ineffektivt och det förekom att papprena försvann på väg tillbaka till kontoret. “Idag är det lättare att följa upp projekten löpande, genom att vi alltid får in alla timmar och kostnaderna i projektet och inget går förlorat ute i fält” säger Andreas Andersson VD på Network Solutions Blekinge.

Network Solutions kopplar upp Sverige

Network Solutions i Blekinge arbetar med tjänster inom Fiber, Tele och Entreprenad. Bolaget bygger stadsnät och fastighetsnät samt utför telekom-relaterade servicearbeten. Network Solutions hjälper även sina kunder med exempelvis kanalisation och förläggning av kablar. Bolagets tekniker skötte tidigare all dokumentation med papper och penna ute på fältet.

Mycket manuellt och ineffektivt arbete

Detta var manuellt, tidsödande och ineffektivt. Mobilen användes visserligen ute på fältet genom att de anställda tog bilder på objekt som sedan skickades internt via mail och sms med tillhörande projektnummer och projektnamn. Utmaningen med den metoden var att Network Solutions inte kunde dela med sig av informationen till alla berörda personer då mailen och smsen endast kunde avläsas av specifika personer.

En annan problematik som uppstod var att hålla koll på alla papperslappar som kunde försvinna på väg tillbaka till kontoret. Enligt Andreas Andersson, VD på Network Solutions, förekom detta ofta när man hanterade lösa papper ute på fältet.

Sist men inte minst kunde det vara svårt att hålla ihop projekt och få en bra överblick av kostnader och intäkter, då timmar och kostnader inte registrerades konsekvent.

Effektivare uppföljning i molnet

Under 2014 implementerade Network Solutions IT-stödet NEXT för att förenkla sin vardag. Andreas Andersson nämner att “Basfunktionaliteten kom vi igång med ganska snabbt och applikationen i mobilen har inte varit ett problem för någon, oavsett vilken ålder användaren är i”.

Andreas Andersson ser många och tydliga fördelar med att använda NEXT i sin organisation. “Idag är det lättare att kunna följa upp projekten löpande, genom att vi alltid får in alla timmar och kostnaderna i projektet”. Han nämner också att NEXT underlättar för alla inom bolaget och ser en stor fördel med att programmet är molnbaserat.

Nu finns dagboken upplagd i molnet och även om personalen tappar bort mobilen så finns informationen tillgängligt för alla som behöver ha åtkomst. Tidigare var informationen mer knutet till den som arbetade med projektet men nu kan snabbt andra i personalen sätta sig in i samma projekt.

Andreas nämner också att NEXT sparar bolaget pengar genom att undvika dubbelarbete. Nu behöver inte tekniker köra ut på fältet igen för att ta om bilder som kanske försvann tidigare.

Vid frågan om Andreas skulle rekommendera NEXT till andra i samma bransch svarar han “Ja, vi har använt NEXT sedan 2014 och hade vi inte varit nöjda så hade vi bytt ut programmet. Är det någonting jag skulle vilja göra om så är det att ha kommit igång med NEXT ännu tidigare!”.

https://www.exsitec.se/hubfs/Internt%20root/Bilder%20personal/MattiasSegerstro%CC%88m4.jpg

Mattias Segerström

Affärsutveckling

Mobil: +46703663880
Epost: mattias.segerstrom@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen