Referenscase

Bättre kontroll över komplex verksamhet för HAGS med hjälp av beslutsstöd

HAGS i Aneby är en global levererantör av produkter för lek, sport och andra utomhusaktiviteter för människor i alla åldrar. Tidigare spenderades många timmar på analys av verksamhetens komplexa data i Excel men med hjälp av QlikView har HAGS sparat både pengar och tid.

“Beslutsstödet har onekligen hjälpt och varit guld värt”
- Erik Lindblad, platschef på HAGS