QlikView - navigera framåt faktabaserat

Beslutsstöd

QlikView

QlikView - navigera framåt faktabaserat

Prata med en expert

Ta bättre beslut snabbare

Med QlikView får du ett kraftfullt stöd för centralt styrd rapportering och analys - helt anpassat efter din organisation, process och data.

Bygg och publicera väl genomtänkta och styrda applikationer där datamodell, layout, visualiseringar och användningsflöde är framtagna och anpassade för en specifik målgrupp. Användaren har inom ramen för den framtagna QlikView-applikationen full frihet att utforska data men är begränsad i hur denne själv kan addera nya tabeller och visualiseringar.

QlikView, precis som Qlik Sense, är byggd på Qlik's ledande Qlik Analytics plattform.

qlikview-produkt

 

qlikviewtoqliksense2x

 

Från QlikView till Qlik Sense - uppkomsten av modern analys


QlikView var länge Qlik's huvudprodukt för Business Intelligence.

År 2014 släpptes Qlik Sense som en modern efterföljare bättre anpassad för en värld där användarna vill få stöd att göra mer själv och där molnet står i centrum för att aktivera nya smarta upplevelser och tjänster.

Qlik lägger idag allt sitt fokus på att se till att Qlik Sense ligger i frontlinjen för vad du som konsument skall kunna förvänta dig av en kompetent BI-plattform.

Så fungerar QlikView

Vad kostar QlikView?

Få svar snabbt

Gör en prisförfrågan - vi svarar under normal kontorstid inom 2 timmar. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för QlikView inklusive projekt, licenser, drift och utbildning.

qlik-sense-fordelning-kostnader-v1

 

Vilken version passar dig?

QlikView-plattformen består av följande tre delar.

Beroende på gjorda inställningar har användaren olika möjligheter att få åtkomst till sina applikationer såsom browser, klient, mobilt eller PDF rapport - alla de olika gränssnitten går mot samma grundapplikation. Vilka gränssnitt användarna skall få använda ställs enkelt in i QlikView Accesspunkten.

 

Qlikview Developer

QlikView Developer är verktyget för den eller de som skall arbeta med att utveckla QlikView applikationer.

QlikView Developer hjälper dig:

  • Ansluta till datakällor som t.ex. affärssystem, ekonomisystem, Excel, textfiler, databaser osv. Genom Qlik's unika associativa datamodell får du alla data att hänga ihop
  • Skapa dimensioner och mått som användaren skall få åtkomst till från gränssnittet. Under inläsning kan du effektivt tvätta, ändra och aggregera data så du uppnår rätt datakvalité
  • Skapa gränssnitt som du organiserar i flikar och objekt. Koppla data mot en stor mängd tabell- och diagramobjekt som hjälper dina användare navigera och utforska all information
  • Testa din applikation och med dina kollegor säkerställa att data håller den kvalité ni förväntar er 

QlikView Server

QlikView Server består av tre komponenter vilka alla installeras på din server. Dessa ombesörjer en stabil serverfunktionalitet för dataladdning, publicering samt distribution av QlikView-applikationer.

QlikView Publisher är ett tillägg till QlikView Server och QlikView AccessPoint. Den är utvecklad för större organisationers behov och ger en mer djupgående administrativ kontroll över alla QlikView-applikationer. Med QlikView Publisher kan du ned till lägsta nivå ge rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle och i rätt format.


QlikView Klienter

Du kan med ett klick ge dina användare olika accessmöjligheter till dina QlikView-applikationer.

Välj mellan Windows klienter, webaccess, Internet Explorer plug-in eller mobil access. De olika klienterna ger dig möjlighet att säkert och centraliserat kunna implementera ett beslutstöd som spänner över intranät, extranät och internet.

qlik_nprinting_0

 

Rapporter med NPrinting

Med Qlik NPrinting får du stöd att skapa och skicka rapporter i din QlikView-miljö. Återanvänd data och färdiga objekt från din Qlik-miljö och få stöd för både enkla och avancerade rapportupplägg.

Exsitec Qlik Support

Qlik-support - nära dig

Vi ger dig support när du behöver den. Från snabb felavhjälpning till proaktivt underhåll. Koncentrera dig på kärnverksamheten så hjälper vi dig säkerställa en stabil och välfungerande Qlik-miljö.

Qlik utbildning

Gå på Qlik-utbildning

Vi erbjuder standardiserade och kundanpassade utbildningar för dig som arbetar med QlikView och Qlik Sense.

quotesign

Beslutsstödet har gett oss möjligheten att vid varje tillfälle få exakt koll och kunna styra med rätt åtgärder direkt.

Erik Lindblad Platschef, HAGS
Se case

Prata QlikView med mig

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png
Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp