QlikView - navigera framåt faktabaserat

Med QlikView får du ett effektivt stöd för rapportering och analys - helt anpassat efter din organisation, process och data.

Ligg steget före genom att synliggöra information och ta bättre beslut snabbare. QlikView är en beprövad och kraftfull lösning som hjälper dig hämta, visualisera och utforska alla dina data. 

1

qlikviewtoqliksense2x

 

Från QlikView till Qlik Sense - uppkomsten av modern analys


QlikView var länge Qlik's huvudprodukt för Business Intelligence.

År 2014 släpptes Qlik Sense som en modern efterföljare bättre anpassad för en värld där användarna vill få stöd att göra mer själv och där molnet står i centrum för att aktivera nya smarta upplevelser och tjänster.

Qlik lägger idag allt sitt fokus på att se till att Qlik Sense ligger i frontlinjen för vad du som konsument skall kunna förvänta dig av en kompetent BI-plattform.

Så fungerar QlikView

2

Vilken version passar dig?

QlikView-plattformen består av följande tre delar.

Beroende på gjorda inställningar har användaren olika möjligheter att få åtkomst till sina applikationer såsom browser, klient, mobilt eller PDF rapport - alla de olika gränssnitten går mot samma grundapplikation. Vilka gränssnitt användarna skall få använda ställs enkelt in i QlikView Accesspunkten.

 

QlikView Developer

QlikView Developer är verktyget för den eller de som skall arbeta med att utveckla QlikView applikationer.

QlikView Developer hjälper dig:

  • Ansluta till datakällor som t.ex. affärssystem, ekonomisystem, Excel, textfiler, databaser osv. Genom Qlik's unika associativa datamodell får du alla data att hänga ihop
  • Skapa dimensioner och mått som användaren skall få åtkomst till från gränssnittet. Under inläsning kan du effektivt tvätta, ändra och aggregera data så du uppnår rätt datakvalité
  • Skapa gränssnitt som du organiserar i flikar och objekt. Koppla data mot en stor mängd tabell- och diagramobjekt som hjälper dina användare navigera och utforska all information
  • Testa din applikation och med dina kollegor säkerställa att data håller den kvalité ni förväntar er 

QlikView Server

QlikView Server består av tre komponenter vilka alla installeras på din server. Dessa ombesörjer en stabil serverfunktionalitet för dataladdning, publicering samt distribution av QlikView-applikationer.

QlikView Publisher är ett tillägg till QlikView Server och QlikView AccessPoint. Den är utvecklad för större organisationers behov och ger en mer djupgående administrativ kontroll över alla QlikView-applikationer. Med QlikView Publisher kan du ned till lägsta nivå ge rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle och i rätt format.


QlikView Klienter

Du kan med ett klick ge dina användare olika accessmöjligheter till dina QlikView-applikationer.

Välj mellan Windows klienter, webaccess, Internet Explorer plug-in eller mobil access. De olika klienterna ger dig möjlighet att säkert och centraliserat kunna implementera ett beslutstöd som spänner över intranät, extranät och internet.

Varför välja Exsitec som Qlik-leverantör?

 

qlik-elite_solution_årovider_exsitec

 

ENGAGEMANG

Vi arbetar långsiktigt och har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010.

ERFARENHET

Vi genomför varje år en stor mängd Qlik-projekt. Vår erfarenhet är din trygghet!

SUPPORT

Vi har ett dedikerat och erfaret supportteam på plats som hjälper dig om något går fel.

3

Vad kostar QlikView?

Få svar snabbt

Gör en prisförfrågan - vi svarar under normal kontorstid inom 2 timmar. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för QlikView inklusive projekt, licenser, drift och utbildning.

Qlik Sense kostnader

 

Enklare planering

Integrera QlikView med Planacy och få ett kraftfullt stöd för budget, prognos och planering.

 

Qlik NPrinting

 

Rapporter med NPrinting

Med Qlik NPrinting får du stöd att skapa och skicka rapporter i din QlikView-miljö. Återanvänd data och färdiga objekt från din Qlik-miljö och få stöd för både enkla och avancerade rapportupplägg.

4

Byta från QlikView till Qlik Sense?

Som Qlik-partner till många företag och organisationer ser vi flera fördelar med att ta klivet över till ett mer modernt Qlik Sense. 

Läs varför du som har QlikView bör migrera nu, hur du kan migrera och vilka val som finns för att uppgradera era licenser.

5
Exsitec Qlik Support

Qlik-support - nära dig

Vi ger dig support när du behöver den. Från snabb felavhjälpning till proaktivt underhåll. Koncentrera dig på kärnverksamheten så hjälper vi dig säkerställa en stabil och välfungerande Qlik-miljö.

quotesign

Beslutsstödet har gett oss möjligheten att vid varje tillfälle få exakt koll och kunna styra med rätt åtgärder direkt.

Erik Lindblad Platschef, HAGS
Se case
6
Qlik utbildning

Gå på Qlik-utbildning

Vi erbjuder standardiserade och kundanpassade utbildningar för dig som arbetar med QlikView och Qlik Sense.

7

Få svar på dina frågor

Har du frågor om QlikView? Jag svarar gärna på dem. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png
Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp