Referenscase

Kundportal gav Innovation Lift Scandinavia möjlighet att expandera

Hissproducenten Innovation Lift Scandinavia (ILS) växte ur sin orderhantering i Excel och arbetssättet för offerter och orderläggning behövde moderniseras och effektiviseras. För att ge kunderna möjligheten att själva skapa offerter och lägga beställningar utvecklades en portal som möjliggjort en radikal expansion för företaget.

Allt har fungerat fantastiskt bra och utan portalen hade vi inte kunnat expandera och ta in kunder i den takt vi har gjort, säger Johan Högberg, försäljningschef på ILS.

Kundportalen har bidragit till:

  • Större möjlighet för ILS att öka sin tillväxt och attrahera nya kunder
  • En effektivare orderläggning och hantering av offerter vilket frigjort tid från anställda
  • Större kontroll på kundspecifika önskemål och förfrågningar med samlad data