Skräddarsydd applikationsutveckling för er verksamhet

Vi skapar digitala lösningar som effektiviserar er verksamhet, bidrar till er konkurrenskraft och för er närmre era kunder.


Applicatio-development-concrete-1

Guide: att utveckla en egen lösning

 

Vi hjälper er nå snabbt värde med kundunika lösningar i framkant

 

Alla behov uppfylls inte av befintliga system. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar för områden och processer som är viktiga för er.

Med hjälp av modern webbteknik skapar vi appar och portaler som stöttar era interna processer och skapar fördelar gentemot era konkurrenter. Vi har utvecklat applikationer inom många olika branscher och områden och vi stöttar gärna hela vägen från behovsanalys till förvaltning.

 

Några av våra kunder:


fonus_logo-1

 

ILS-s (1)-1

 

dafo-logo-1

 

nira-logo

 

White-Gray

område-ikon-rund-mörk-applikationsutveckling

 

Tidrapportering

För många företag är tidrapportering en viktig del av verksamheten. Medarbetares tider utgör underlag för exempelvis fakturering, lön och uppföljning. En framgångsrik applikation för tidrapportering kännetecknas ofta av hög grad av enkelhet och tät integration med kringliggande system. 
 

Läs mer här -> 

område-ikon-rund-mörk-serivice-entreprenad

 

Kundportal

En stor drivkraft i digitaliseringen i olika branscher är ökade krav från kunder. Det finns förväntningar på tillgänglig och fullständig information samt en hög grad av enkelhet i interaktionen med sina leverantörer-. Vilka digitala verktyg saknar era kunder? 
 
 

Läs mer här -> 

område-ikon-rund-mörk-fakturahantering

 

Offerter och orderläggning

Offerter, ordrar och förfrågningar som kommer in via telefon, mail eller papper skapar allt för ofta onödig administration och sämre leveransprecision som båda kan undvikas. Genom att applicera smarta stöd kan säljare fokusera mer på just försäljningen och mindre på tidskrävande administration.

 Läs mer här ->

område-ikon-rund-mörk-lager-logistik


Lagerhantering

Att hålla god kontroll på lagervärden, inleveranser och utleveranser såväl som plock av kundorder är ofta en central och viktig del i att betjäna organisationens kunder. En väl fungerande logistik kan även innebära stora konkurrensfördelar och effektiviseringsvinster. Vi skapar lösningar för att göra er lagerhantering effektivare, enklare och roligare. 

område-ikon-rund-mörk-affärssystem

 

Branschsystem

Ett standardiserat affärssystem fungerar inte i alla branscher. Den optimala lösningen är ofta kombinerade standardsystem för vissa delar av verksamheten och skräddarsydda applikationer för andra delar. Vi har utvecklat unika helhetslösningar i många olika branscher, troligtvis även din.

Läs mer här -> 

område-ikon-rund-mörk-integrationer

 

Fler möjligheter

Har ni utmaningar inom andra områden? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om möjligheter som finns.Kontakta oss för mer information -> 

Gray-Light Gray

Namnlös design (54)

 

 


"Från att ha arbetat med blanketter och papper till att idag ha digitalt stöd för våra processer har gjort oss säkrare och med en ny kundupplevelse även proffsigare, men framför allt har det effektiviserat vårt arbete genom hela organisationen."

Catharina Stang   |   Fonus

 

Light Gray-Gray

Våra kunniga digitaliseringsteam hjälper er med:

Analys  checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Vi brinner för att sätta oss in i våra kunders verksamhet och tillsammans med dem arbeta fram en lösning. Vi tror på tydliga mål och att involvera användarna. 

Kravhantering checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Agil kravhantering handlar om att uppmuntra en föränderlig kravbild och hantera den löpande prioriteringen. Genom att hela tiden fokusera på det som är viktigast uppnås bästa resultat.

Utvecklingcheckbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Vi älskar utveckling och använder oss av moderna tekniker och ramverk för att skapa bästa möjliga lösning.

Användarupplevlese checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Gränssnittet är applikationens ansikte mot användaren. Vi vill skapa lösningar som användarna älskar att arbeta i.

Driftsättning checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Kontinuerliga driftsättningar är en nyckel i agil metodik. Vi publicerar tidigt en testbar applikation för att kunna få snabb feedback från användarna. Kontinuiteten möjliggörs genom mycket automatisering.

Förvaltningcheckbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Efter en driftsatt applikation jobbar vi gärna aktivt med att förvalta och vidareutveckla denna. Att kontinuerligt förbättra en applikation är en viktig del i att få den att leva länge.

markgrå våg (1)