Applikationsutveckling

Vi skapar digitala lösningar som effektiviserar er verksamhet, bidrar till er konkurrenskraft och för er närmre era kunder.

Vi hjälper er nå snabbt värde med kundunika lösningar i framkant

Alla behov uppfylls inte av befintliga system. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar för områden och processer som är viktiga för er.

Med hjälp av modern webbteknik skapar vi appar och portaler som stöttar era interna processer och skapar fördelar gentemot era konkurrenter. Vi har utvecklat applikationer inom många olika branscher och områden och vi stöttar gärna hela vägen från behovsanalys till förvaltning.

Guide: Att utveckla en egen lösning

applikationsutveckling-1

Vi har utvecklat kundunika lösningar inom många olika områden

Tidrapportering
Tidrapportering

För många företag är tidrapportering en viktig del av verksamheten. Medarbetares tider utgör underlag för exempelvis fakturering, lön och uppföljning. En framgångsrik applikation för tidrapportering kännetecknas ofta av hög grad av enkelhet och tät integration med kringliggande system. 

Läs mer här

Kundportaler
Kundportaler

En stor drivkraft i digitaliseringen i olika branscher är ökade krav från kunder. Det finns förväntningar på tillgänglig och fullständig information samt en hög grad av enkelhet i interaktionen med sina leverantörer. Vilka digitala verktyg saknar era kunder?

Läs mer här

Offerter och orderläggning0A
Offerter och orderläggning

Offerter, ordrar och förfrågningar som kommer in via telefon, mail eller papper skapar allt för ofta onödig administration och sämre leveransprecision som båda kan undvikas. Genom att applicera smarta stöd kan säljare fokusera mer på just försäljningen och mindre på tidskrävande administration.

Läs mer här

Lagerhantering0A
Lagerhantering

Att hålla god kontroll på lagervärden, inleveranser och utleveranser såväl som plock av kundorder är ofta en central och viktig del i att betjäna organisationens kunder. En väl fungerande logistik kan även innebära stora konkurrensfördelar och effektiviseringsvinster. Vi skapar lösningar för att göra er lagerhantering effektivare, enklare och roligare. 

Branschsystem
Branschsystem

Ett standardiserat affärssystem fungerar inte i alla branscher. Den optimala lösningen är ofta kombinerade standardsystem för vissa delar av verksamheten och skräddarsydda applikationer för andra delar. Vi har utvecklat unika helhetslösningar i många olika branscher, troligtvis även din.

Läs mer här

… med mera0A
… med mera

Har ni utmaningar inom andra områden? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om möjligheter som finns.

Våra kunniga digitaliseringsteam hjälper er

Vi brinner för att sätta oss in i våra kunders verksamhet och tillsammans med dem arbeta fram en lösning. Vi tror på tydliga mål och att involvera användarna.

Agil kravhantering handlar om att uppmuntra en föränderlig kravbild och hantera den löpande prioriteringen. Genom att hela tiden fokusera på det som är viktigast uppnås bästa resultat.

Vi älskar utveckling och använder oss av moderna tekniker och ramverk för att skapa bästa möjliga lösning.

Gränssnittet är applikationens ansikte mot användaren. Vi vill skapa lösningar som användarna älskar att arbeta i.

Kontinuerliga driftsättningar är en nyckel i agil metodik. Vi publicerar tidigt en testbar applikation för att kunna få snabb feedback från användarna. Kontinuiteten möjliggörs genom mycket automatisering.

Efter en driftsatt applikation jobbar vi gärna aktivt med att förvalta och vidareutveckla denna. Att kontinuerligt förbättra en applikation är en viktig del i att få den att leva länge.

fonus-logo ils-logo dafo-logo-1 nira-logo
quotesign

Vi behövde något lättillgängligt och lättarbetat för våra kundrådgivare och representanter, både i mötet med kunden och ute på fältet.

Karin Högseth Fonus
https://www.exsitec.se/hubfs/EricLindholm.webp
Eric Lindholm

Applikationsutveckling

Mobil: 072-049 42 57
Epost: eric.lindholm@exsitec.se

Kontakta mig