Liseberg digitaliserar med smarta IT-lösningar från Exsitec

Liseberg är för många ett välkänt resmål och nordens största nöjespark. Företaget ägs av Göteborgs Stad och omsätter 1,2 miljarder och har 450 anställda med ytterligare 2500 säsongsanställda under högsäsong. Parken besöks varje år av över 3 miljoner gäster. 

Manuella processer skapade problem

Liseberg har mängder av produkter i omsättning i parken med sina många restauranger, lyckohjul, stånd och andra attraktioner. Allt från gröna kaniner, stora chokladkakor till mat och dryck köps in till parkens 3 miljoner besökare. Detta sätter stora krav på ekonomi-, inköp- och lagerfunktionerna.

Företaget hade tidigare två helt olika system för lager och logistik där det ena inte var integrerat med det befintliga affärssystemet Visma Business och som krävde många manuella processer. I en initial förstudie utreddes, genom intervjuer med Lisebergs anställda, de behov som fanns i organisationen vilket lade grunden för den helhetslösning Exsitec tagit fram.

Flera olika system, varierande arbetssätt och manuella processer skapade även utmaningar kring upplärningen av de 2500 säsongsanställda hos Liseberg varje år.

Vi är mest nöjda med hela flödet i systemutvecklingen, våra gemensamma rutiner, att vi jobbar mer lika och enhetligt samt att vi integrerat allt mot Visma Business — Emely Enocson, Projektledare Liseberg

Systemstöd med smarta integrationer

Exsitec har hjälpt Liseberg att digitalisera sina interna processer med hjälp av fyra olika system. Affärssystemet Visma Business är hjärtat i lösningen, dit alla system integreras och all transaktionsdata samlas.

För lagret implementerades WMS-systemet Bitlog som effektiviserar inventering och plock. Idag kan Liseberg styra över inventeringen och sköta denna löpande när det är som lägst tryck i parken. Bitlog är helt molnbaserat och låter användarna nyttja läsplattor för att enkelt sköta sina plock. Genom systemet kan Liseberg följa orderplock i realtid.

— De största vinsterna med Bitlog är att det är ett enkelt program. Vi har mycket säsongsanställd personal som arbetar här en kortare tid och processen för att lära upp dem har vi effektiviserat med hjälp av Bitlog, säger Robert Walser Lindberg, lagerchef på Liseberg.

För att underlätta ute i parkens alla enheter, såsom lyckohjul, godisstånd och restauranger, utvecklade Exsitec en applikation som fått namnet Stella. Appen underlättar beställning, inventering och lagerförflyttningar för de anställda ute i parkens enheter. Beställningar läggs i appen och skickas till affärssystemet Visma Business och lagret automatiskt. Med hjälp av EDI skickas inköpsordern även direkt till leverantör. Inventering ute i parken sker via appen och då produkterna når beställningspunkten i parken markeras varan som inlevererad.

En viktig del kopplat till processen för inköp och lager handlar om att effektivt kunna hantera sina leverantörsfakturor. Exsitec hjälpte Liseberg att implementera Medius AP Automation (dåvarande MediusFlow XI) som är ett molnbaserat system för elektronisk fakturahantering med månatliga uppdateringar. Hela digitaliseringsprojektet har skapat förutsättningarna för att automatiskt kunna matcha leverantörsfakturorna mot de inköp som lagts i affärssystemet, hela vägen ner på radnivå.


Digitalisering för en effektivare vardag

Genom hela digitaliseringsprojektet har förutsättningarna lagts för att Liseberg ska kunna fortsätta växa och skapa en mer effektiv och roligare arbetsvardag för anställda inom inköp, ekonomi, lager och park.

— När det gäller digitaliseringen internt och inåt mot organisationen då är det lager och logistik projekt som Exsitec har hjälpt oss med ett utmärkt exempel där vi har gått från en väldigt manuell hantering till att digitalisera flödena inom lager och logistik. Vi ser att det finns flera sådana områden där vi behöver öka graden av digitalisering för att uppnå effektivisering och ett bättre resursutnyttjande, avslutar Mats Wittholt, ansvarig för ekonomi & it på Liseberg.

 

Utmaning
 • Olika system för hantering av logistik och lagerprocessen
 • 2500 säsongsanställda som behöver läras upp
 • Mycket manuella processer
Lösning
 • Visma Business som transaktionsmotor
 • Molnbaserade WMS-systemet Bitlog
 • Utvecklad applikation med namnet Stella
 • Medius AP Automation för molnbaserad elektronisk fakturahantering
Resultat
 • Minimering av manuella processer med kraftfulla integrationer
 • Enhetligt arbetssätt Gemensamma processer
 • Effektiv upplärning för säsongsanställda
 • Automatisk leverantörs-
  fakturahantering
Exsitecs konsulter berättar om lösningen

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Internt%20root/Bilder%20personal/Charlotte%20Cervin.jpg

Charlotte Cervin

Affärsutveckling

Mobil: +46709778872
Epost: charlotte.cervin@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen