Maria Nila får smart uppföljning i QlikView och sparad tid

Maria Nila tillverkar och distribuerar hållbara och veganska hårvårdsprodukter till frisörer i cirka 40 länder. Företaget har vuxit snabbt vilket sätter krav på den interna uppföljningen av kostnader och försäljning. Med hjälp av QlikView kan verksamheten analysera hela koncernen och har eliminerat det manuella arbetet vid konsolideringar. Flera moment har förenklats och personalen sparar tid varje dag i uppföljningen.

Maria Nila är skönhetsföretaget som tillverkar och distribuerar hållbara och veganska hårvårdsprodukter till frisörer i cirka 40 länder. Bolaget lägger stor kraft vid att kontrollera hela produktionsflödet, från utveckling och produktion till distribution, för att upprätthålla både kvalitet och hållbara produkter med en garanti på ett 100 % veganskt sortiment.

Retail sätter krav på uppföljningen

Som retailföretag har Maria Nila ett stort behov av att följa upp intäkter baserat på produkt, säljare och kunder. En stor mängd produkter och återförsäljare skapar större krav på analysering av försäljningsdata och kostnader. I och med verksamhetens tillväxt uppstod utmaningar i att göra processen med uppföljning och analys mindre personberoende där en stor del av analysen gjordes i Excel och andra system. Förutom det letade Maria Nila efter en lösning som går att använda oberoende av tidigare erfarenhet i analyssystem.

Målet var att få en enkel överblick över viktiga delar av företagets processer, inom både lager, produktion och försäljning. Efter rekommendation av en tidigare IT-leverantör fick Exsitec uppdraget att etablera en lösning för deras behov.

"Samarbetet med Exsitec har fungerat bra hela tiden, så vi har aldrig haft någon anledning att söka andra leverantörer" — menar Markus Ederwall, Business Controller på Maria Nila.

Smarta analysfunktioner med QlikView

Lösningen hos Maria Nila innefattar en rad olika funktioner där intäktsuppföljning av produkter, säljare och kunder utgör en stor del av användningen. Med hjälp av QlikView kan Maria Nila idag följa upp intäkter och kostnader ner på komponentnivå för varje produkt. Med hjälp av denna analys kan prognoser om framtida behov skapas för att säkerställa en kontinuitet i produktionsflödet. En process som tidigare var manuell. Med hjälp av QlikView kan Maria Nila analysera all sin data, hämtat både från olika länder och från olika system, vilket möjliggör en total bild av de intäkter och kostnader som finns. Förutom det kan Maria Nila nu växla mellan valutor med hjälp av applikationens valutahanteringsfunktion. Något som tidigare skulle inneburit en enorm manuell process.

En annan stor fördel med applikationerna är att processen eliminerar interna transaktioner vilket gör det avsevärt mycket enklare vid konsolidering.

"Vi har med hjälp av QlikView eliminerat interna transaktioner så vi slipper manuellt arbete vid konsolidering och många dagliga moment har förbättrats vilket gör att vi sparar tid varje dag" — Markus Ederwall, Business Controller, Maria Nila.

Enklare uppföljning varje dag och planer för effektivisering

Verksamheten menar att man idag har många medarbetare som sparar flera minuter per dag vid arbetet med uppföljning jämfört med tidigare. Planen framåt innebär fortsatt utveckling av lösningen där data från nya system ska läsas in till QlikView i takt med att verksamheten fortsätter växa.

 

Det nya beslutsstödsverktyget har bidragit till:

  • Minskat personberoende vid analyser
  • Bättre kontroll över intäkter och kostnader
  • Säkrare kontinuitet i produktionsflödet
  • Sparad tid - varje dag
  • Enklare uppföljning med data från samtliga källor

3 fördelar med ett kraftfullt beslutsstödsverktyg för analys och rapportering

1. Samlad data
Låt data från samtliga system, bolag, avdelningar och verksamma år samlas på ett enda ställe. Total kontroll på allt från överblick ner till detaljnivå utifrån just det som för tillfället önskas analyseras.

2. Insikter utanför det du redan vet
Med hjälp av trender och kombinerade analyser som är för komplexa för raka rapporter kan datan ge er insikter ni inte visste ni letade efter.

3. Kontinuerlig kontroll och bättre beslutsfattande
Kontinuerlig access till uppdaterade rapporter från verksamhetens data. Låt verklig fakta stötta de verksamhetskritiska besluten.

https://www.exsitec.se/hubfs/Internt%20root/Bilder%20personal/FiliphEriksson.jpg

Filiph Eriksson

Konsult

Mobil:+46760438093
Epost: filiph.eriksson@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen