Referenscase

Memira förbättrar kvaliteten på ögonoperationer med beslutsstöd

Med hjälp av Exsitec och Qlik kan Memira automatiskt sammanställa data från flera olika
källor i hela den nordiska verksamheten vilket innebär att Memira nu snabbt och enkelt kan analysera hela organisationen. Som följd har beslutsstödsverktyget blivit en självklar nyckelroll för både säljorganisationen och avdelningen för kvalitetsuppföljning.

"Med hjälp av Qlik har vi reducerat antalet patienter som gör kompletterande ingrepp på grund av att vi kan optimera hur vi beräknar den styrka patienten ska ha på linsen baserat på den data vi samlat in."

— Kristin Nistad, Clinical Excellence and Development Manager, Memira.

Det nya systemet har inneburit:

  • Bättre visualisering av data
  • Bättre överblick över verksamheten i hela Norden
  • Memiras kvalitetsavdelning sparar 20-30 % av sin totala arbetstid
  • Sparar en controllertjänst per år - totalt drygt 2080 timmar
  • Förbättrar kvaliteten på behandlingar
  • Kan analysera och följa upp viktiga verksamhets-KPIer