Referenscase

Molnbaserat projektverktyg blev användarvänlig plattform för Sveriges Maskinringar

Med projektverktyget NEXT undvek Sveriges Maskinringar dyra utvecklingskostnader för installationer och uppdateringar. Med en flexibel licensmodul för säsongsvarierat användarantal kan föreningen enkelt anpassa användandet. Idag har Sveriges Maskinringar en mobil lösning som ger deras medlemmar möjlighet att från sina egna enheter hitta, utföra och kommunicera om uppdrag.

"NEXT innebar en stabilare plattform för oss att stå på utan att vi behövde tumma på kravet kring molnfunktionalitet."

– Annelie Näsström, verksamhetsansvarig på Sveriges Maskinringar

Det nya systemstödet med NEXT har bidragit till

  • Ett molnbaserat system som kan nyttjas av användarna ute på fält via sina mobiltelefoner
  • En kraftfull integration mellan projektverktyget och affärssystemet för minskad administration
  • Licensbaserad produkt där antalet användare kan variera stort över säsongerna
  • En standardlösning som upgraderas och utvecklas kontinuerligt utan ansvar hos Sveriges Maskinringar
  • En single point of contact för support kopplat till både affärssystemet, NEXT och integrationen mellan systemen