Coop Mitt får ökad försäljningsgrad med hjälp av QlikView

Coop Mitt jämförde “äpplen med päron” och hade svårt att få ihop hela verksamhetens uppföljning och data. Med hjälp av QlikView görs idag komplexa analyser för både försäljning och resultat som hjälper verksamheten till en lönsammare vardag.

Coop Mitt är konsumentförening som ägs av 245 000 medlemmar och verkar i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland och i Västmanland. Verksamheten består av 57
Coop-butiker och 8 Stora Coop-butiker varav en butik även med byggförsäljning. Under 2018 hade föreningen en försäljning på runt 3 miljarder och totalt 872 heltidsanställda. 

Avsaknad av helhetsbild med komplex organisation

Verksamheten, med sina många butiker, hade svårt att skapa ekonomiska rapporter som gick att jämföra butikerna mellan direkt i affärssystemet. Man behövde ett kompletterade systemstöd för att göra de analyser som önskades och få den helhetsbild som krävdes.

– De rapporter som vi använde oss av visade inte samma resultat vilket gjorde att vi jämförde "äpplen med päron", menar Robert Ljunggren, ekonomi- samt IT-chef på Coop Mitt. 

Coop Mitt hade svårt att analysera försäljning och resultat vilket också försvårade planering och handlingsplaner för att växa verksamheten och öka lönsamheten. Man valde att gå vidare med att tillsammans med Exsitec förbättra förståelsen för sin affärsdata med hjälp av beslutsstödssystemet QlikView. Målet var att enkelt kunna vända och vrida på data från hela organisationen. 

– Vi valde Exsitec för att de förstod vår verksamhet bäst, det tillsammans med den goda kunskapen av QlikView gjorde att vi vände oss till Exsitec, menar Robert.

Smarta applikationer och analyser med beslutsstöd

Analyslösningen hos Coop Mitt innefattar en rad olika områden och har vuxit till en oumbärlig del i arbetsvardagen. Idag finns applikationer för balans- och resultatrapporter på olika nivåer, rapporter för benchmark och jämförelser mellan olika butiker samt projektuppföljning för framförallt ombyggnads- och IT-projekt. Men även stöd för lagerrapporter som visar eventuella överköp i förhållande till försäljning, budgetuppföljning med rapporter för budgetunderlag och nyckeltalsuppföljning återfinns i den stora skaran av analysapplikationer hos verksamheten. 

Vi har i och med vår lösning fått en djupare förståelse för ekonomiska sammanhang och möjlighet att följa upp och skapa handlingsplaner för förbättring av både försäljning och resultat.

- Robert Ljunggren, Ekonomi- och IT-chef på Coop Mitt

Mätbara effekter med QlikView

Möjligheterna och funktionaliteten med QlikView gör det också möjligt att anpassa applikationerna efter förändrade behov, som exempelvis var väldigt effektivt när Coop Mitt förvärvade nya butiker och växte med 100 % på kort tid.

– Effektiviseringar vi gjort i och med QlikView är att uppföljningar görs mycket snabbare än tidigare, vi har även mycket mindre administration i samband med bokslut och i vårt budgetarbete. Vi följer upp försäljning och försäljningsmarginal varje dag och vi har i och med införandet av QlikView lyckats förbättra vår försäljningsmarginal med ca 1 procentenhet, säger Robert.

Nästa steg för Coop Mitt är att lyfta miljön från den serverbaserade QlikView till molnbaserade Qlik Sense. Målet är att ha ett plattformsoberoende beslutsstöd som gör det möjligt för verksamheten att nyttja både surfplattor och mobiler i sin analys. 

– Samarbetet med Exsitec är fortfarande en av de viktigaste orsakerna till att vi lyckas nå våra mål med QlikView-lösningen, så jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, avslutar Robert.

 

Om QlikView

https://www.exsitec.se/hubfs/Magnus%20Svanfeldt.webp

Magnus Svanfeldt

Konsult

Mobil:+46707983608
Epost: magnus.svanfeldt@exsitec.se

Kontakta mig