Systemstöd skapar smidigare projekthantering för Telenor Inpli

Telenor Inpli bygger den digitala infrastrukturen som behövs för verksamhetskritisk IT-infrastruktur till företag med fokus på säkerheten.

Telenor Inpli erbjuder tillit och partnerskap som bygger grunden för organisationer som vill digitalisera, arbeta innovativt och skapa nya affärsmöjligheter. Men först och främst levererar de värdeskapande produkter och lösningar genom smartare användning av teknik, effektivare processer och kännedom om branschen och marknaden. Telenor Inpli bygger den digitala infrastrukturen som behövs för verksamhetskritisk IT-infrastruktur till företag med fokus på säkerheten. Tillsammans med Exsitec implementerades projekthanteringssystemet Severa (tidigare Visma.net Project Management).

LÄS MER OM SEVERA

Telenor Inpli har många verksamhetskritiska uppdrag där kundens säkerhet och tillit är av högsta prioritet. Projekten involverar olika experter och motparter vilket gör att resursdistribution och kontroll är av absolut största vikt, för att kunna leverera pålitlig IT-drift på ett säkert sätt.

Minskad administration ger mer tid till kundprojekt

Telenor Inpli ville se över förbättringsmöjligheterna av sina projekt. Dels för att fortsatt kunna ge kunden bästa möjliga service, men även för att underlätta administration och uppföljning internt. Varje minut som kunde frigöras från administration kunde istället läggas på det allra viktigaste, deras kunder.

”Vi letade efter ett flexibelt system med rapporteringsmöjligheter, exempelvis via telefon. Ett system som skulle ge oss bättre styrning och kontroll av våra drifttjänster. Ett system som ger oss möjlighet att analysera våra projekt och minska administrationen internt.”

- Christine Kjellvard, CFO Telenor Inpli.

Tidrapportering och processer förbättrades

Telenor Inpli ville förenkla tidrapporteringen, resursdistributionen, visibilitet i projekt samt uppföljning och kontroll. Målet var att skapa en enklare vardag med mindre manuella processer för alla, projektledare som medarbetare.

Tidigare samarbete med Exsitec resulterade i Severa

Telenor Inpli har sedan tidigare Visma Global sen flera år tillbaka. De ville ha ett systemstöd som kunde fungera tillsammans med affärssystemet, vilket blev Severa.

”Det var ett naturligt steg att vända sig till Exsitec som är samarbetspartner med Visma. Vi har en lång historik av framgångsrikt utvecklingsarbete med Exsitec. De är lösningsorienterade, förstår vår situation och arbetar alltid för en långsiktig lösning. Slutresultatet har alltid varit mycket bra.” 

- Christine Kjellvard, CFO Telenor Inpli

Systemet minskar administrationen
väsentligt

Telenor Inpli använder lösningen till tidrapportering för samtliga medarbetare. Tidrapporteringen skapar underlag för löneberedning, uppföljning rapportering och fakturering. Samtliga attest och projekt godkänns sedan av ledning i Severa.

Kvaliteten har förbättrats avsevärt avseende rapportering och uppföljning generellt. Våra användare är också mycket tacksamma för Severa. Det gör det enklare och vi lägger betydligt mindre tid på administration än tidigare. Kvaliteten i rapportering av tider har
förbättrats avsevärt sedan implementering.”

- Christine Kjellvard, CFO Telenor Inpli.

https://www.exsitec.se/hubfs/Nathalie%20Nilsson.webp

Nathalie Nilsson

Affärsutveckling

Mobil: 073-352 53 54
Epost: nathalie.nilsson@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen