Full kontroll med kraftfull projekthantering och tidrapportering i ett flöde

Visma.net Project Management (tidigare Severa) sammanför dina medarbetare med dina kunder och projekt i en enda mjukvara för projekthantering. Förbättra informationsflödet, eliminera manuella rutiner och få en realtidsöversikt över ditt företags resurser.

Vad är Visma.net Project Management?

Verktyget som ger dig kontroll på allting i projektform från sälj till fakturering. Optimalt för verksamheter exempelvis inom reklam och media, ingenjör- och arkitektur eller IT-konsultverksamhet.

Visma.net Project Management för samman flera processer till ett och samma verktyg: 

  • Projektplanering
  • Fakturering
  • Tidrapportering
  • Uppföljning
checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Spara tid

Med ett modernt projektverktyg i Visma Project management får du allt på samma plats. Från projektplanering till uppföljning på samma plattform.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Ökad likviditet

Med en effektiv projekthanteringslösning påskyndar du det administrativa arbetet och får fler projekt klara för fakturering. Helt enkelt e snabbare faktureringscykel som leder till högre likviditet.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Prognostisera

Visibilitet i hela flödet med ett modernt projektverktyg ökar även förståelsen för verksamheten. Realtidsgenererade rapporter som visar ner på projektnivå vilken tidsåtgång, kostnader och intäktsprognoser som finns för respektive projekt.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Uppföljning

Visibiliteten hjälper även till att skapa ett enhetligt tillvägagångsätt i projektarbetet. Men även en uppföljningsanpassning efter mottagare då en projektledare, konsultchef eller ekonomiansvarig ofta frågar efter olika typer av nyckeltal.

project

Arbetar du i någon av dessa verksamheter?

Då har du verkligen hamnat rätt!

visma-pm

Kompatibelt med resten av Visma-familjen

Visma.net Project Management, tidigare Visma Severa, är en del i Visma-familjen och har färdiga integrationer mot Visma.net, Visma Business, Visma Admin, Visma Global och Visma Lön. Detta innebär att ni arbetar i Project Management men integrationen för över information till affärssystemet. Exempelvis sker fakturering i Project Management, medan ordern kommer att läggas i affärssystemet.

Komplettera och integrera hur du vill

Vi integrerar alla system och produkter efter dina behov. Från vår egna produktpark eller andra av era redan existerande systemlösningar

Läs mer om våra applikationer vi skapat över tidigare affärssystem

Läs mer om våra integrationer och vad vi har gjort

Nathalie Nilsson
Visma.net Project Management, tidigare Visma Severa, gör det enkelt att hantera projektledningen
Nathalie Nilsson    |    Projektledare

Årets partner till Visma i 7 år!

Som Vismas huvudpartner har vi ca 150 erfarna konsulter inom flera av Vismas affärssystem och versioner. Som partner till Visma kan vi hantera er löpande förvaltning inklusive support, uppgraderingar och integrationer.

Vi har även ett helt utvecklingsteam som integrerar och utvecklar applikationer till Visma Global, Visma.net och Visma Business.

medalj_visma_årets_partner-2020_webp

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Daniel%20Fredholm.webp
Daniel Fredholm

Affärsutveckling

Mobil: 070-444 61 95
Epost: daniel.fredholm@exsitec.se

Vad undrar du om Visma.net PM?