Molnbaserat affärssystem med integration skapar stor flexibilitet och effektivitet för Skill

Skill är ett av Sveriges största rekryterings- och bemanningsbolag med över 1000 konsulter runt om i Sverige. Företaget grundades i Linköping, men finns idag på sex olika kontor i landet. Något som gör företaget unikt är deras kompetensutveckling genom utbildningsverksamheten Skill Training, vilket inkluderar utbildningar i bland annat truck, svets och lean. Tillsammans med Exsitec har Skill implementerat molntjänsten Visma.net, samt skapat en integration till företagets två försystem för kundfakturor.

DIGITALISERING FÖR EN EFFEKTIVARE & MER FLEXIBEL VARDAG

I samband med Covid-19 och det medföljande distansarbetet förstärktes behovet av en mer digitaliserad vardag med större flexibilitet. Tidigare arbetade Skill med stora mängder papper och pärmar, och målsättningen vid byte av affärssystem var bland annat att eliminera manuella och tidskrävande steg i ekonomiprocesserna samt att skapa rutiner för enklare uppföljning på kundnivå. 

Med hjälp av det molnbaserade affärssystemet Visma.net som implementerats och integrerats med övriga verksamhetssystem samt företagets bank har Skill kunnat uppnå en hög nivå av automatisering och effektivisering.

I Visma net har vi kunnat digitalisera, effektivisera och automatisera i princip samtliga processer jämfört med tidigare system. Så helheten kring denna flexibilitet är jag nöjdast med.

– Cecilia Berlin, redovisningsekonom, Skill 

STORA TIDSBESPARINGAR TACK VARE AUTOMATISERADE PROCESSER

Tack vare att den nya systemlösningen är integrerad med banken så krävs inte längre några manuella steg för att logga in i banken för att ladda upp eller hämta hem filer. Alla bankfiler skapas och attesteras direkt i Visma.net och leverantörsbetalningarna stänger motsvarande fakturapost helt per automatik. Med Visma.net har Skill även möjlighet att genomföra kontoavstämning mot banken direkt inne i affärssystemet. 

Verksamhetssystemen föder affärssystemet med kundfakturor helt via integrationer. Att automatisera faktureringsprocessen och komma ifrån filer har lett till många timmars besparingar och en bättre kontroll. Utöver detta sker periodiseringar av intäkter på fakturorna automatiskt och Skill har fått en större möjlighet till fler uppföljningsdimensioner; såväl på personal- och kundnivå som på projektnivå. 

Tack vare integrationen och att systemen pratar med varandra kan vi fokusera på att analysera siffror och data istället för att lägga tid på att ta ut information och överföra det manuellt
- Peter Teske, Ekonomichef Skill


LÖSNINGSORIENTERAT ARBETE & ÖMSESIDIGT ENGAGEMANG

Skill valde Exsitec som leverantör främst på grund av ett professionellt bemötande, tydliga ramverk, samt en stor flexibilitet och lyhördhet.

Vi är väldigt nöjda med projektledningen under hela projekttiden. Vi satte tydliga mål tillsammans från start och Exsitec har hela tiden lyckats fånga upp våra behov och hjälpt oss att ta oss framåt i vår digitaliseringsresa.

– Cecilia Berlin, redovisningsekonom, Skill 

Skill driftsatte sin nya lösning med Visma.net och integrationer i mars 2021, men mer förändring är på gång. Tillsammans med Exsitec blir nästa steg att vidareutveckla företagets budget- och rapporteringsprocesser med hjälp av systemen Planacy och QlikSense.

https://www.exsitec.se/hubfs/Jonas%20Holmberg.webp

Jonas Holmberg

Konsult

Kontakta mig om lösningen