Smartare tidrapportering ger Nira mer tid för säkrare fordon

Med ett behov av ett mer användarvänligt system valde fordonssäkerhetsföretaget Nira Dynamics att utveckla ett nytt system för tidrapportering. Med hjälp av Exsitec har Nira nu en verksamhetsanpassad applikation som underlättar för medarbetarna så att tidrapporteringen kan göras överallt, felfritt och enkelt. En resa från ett svårmanövrerat verktyg till ett system som fyller kraven för de önskade funktionerna för en enklare arbetsvardag.

Nira Dynamics verkar inom fordonsindustrin för att öka säkerheten, komforten och prestandan i dagens och framtidens bilar. Företaget fokuserar på så kallat Tire Management och Intelligent Navigation vilket innebär att man med hjälp av smart teknologi ökar säkerheten. Från starten 2001 har de hunnit arbeta med flera stora aktörer inom bilindustrin; Audi, Volkswagen, Seat, Skoda och Renault är några på listan.


Otillgängligt system gav nya krav på IT-stöd

Sedan tidigare användes Visma Business som affärssystem och även ett egenutvecklat system för tidrapportering genom Exsitec som Nira nu hade vuxit ur. Eftersom Nira framförallt jobbar i projektform är det viktigt att tidrapporteringen fungerar smidigt och effektivt för alla medarbetare vilket ledde till att företaget behövde utveckla sitt systemstöd för den interna stödfunktionen.

Minimerad administration med koppling till affärssystemet

Lösningen blev en tidrapporteringsapplikation med ökad tillgänglighet för alla så att arbetstider kan registreras överallt, felfritt och enkelt. Det är ett stöd för Nira som effektiviserar vardagen. Dels kan anställda själva hålla reda på hur mycket de har arbetat och hur mycket som krävs av dem samtidigt som de bara kan registrera tid på de projekt som de tillhör vilket minskar felregistreringar.

Genom attestflödet i appen får chefer stöd för att följa upp hur mycket anställda jobbar och vad de jobbar med. Med ett behov av ett mer användarvänligt system valde fordonssäkerhetsföretaget Nira Dynamics att utveckla ett nytt system för tidrapportering. Med hjälp av Exsitec har Nira nu en verksamhetsanpassad applikation som underlättar för medarbetarna så att tidrapporteringen kan göras överallt, felfritt och enkelt. En resa från ett svårmanövrerat verktyg till ett system som fyller kraven för de önskade funktionerna för en enklare arbetsvardag.

Vi har fått ett användarvänligt tidrapporteringssystem, vilket gör att mindre tid behöver läggas på rapportering och mer tid på de faktiska projekten.

— Henrik Valeskog, Head of People & Organization på NIRA

Ett stöd för projektledaren

Verktyget hjälper också projektledare att se hur mycket tid som läggs på aktiva projekt och vilka som arbetar i dem. Samtidigt får användare automatiska påminnelser från applikationen när det är något som behöver göras, vilket innebär att ingen behöver vara på plats i onödan. Nira kan på så sätt lägga mer tid på sin kärnverksamhet och mindre tid på administration.

Det nya tidrapporteringsverktyget har bidragit till:

  • Enkel överblick över tiden

  • Flexibilitet

  • Bättre attestmöjligheter för chefer och projektledare

  • Notiser

  • Hänsyn till helgdagar (50%) när övertid/ komptid beräknas

  • Statistik för innevarande månad eller tidsperiod

  • Påminnelser för tidsrapportering

  • Start/Stop-klocka för rapportering

5 smarta funktioner med en tidrapporteringsapplikation som underlättar för användaren

1. Spara information från veckan innan
Ett sätt att underlätta är att hjälpa användaren med vilken order (eller uppdrag, eller ärenden) som tiden ska rapporteras mot. Om det finns en koppling mellan order och användare - visa endast relevanta order. Rapporterar användarna ofta på samma order flera veckor i rad - visa samma order som föregående vecka som standard.

2. Påminn automatiskt om tidrapporter saknas
Spara in tid genom en enkel påminnelsefunktion som vänligt berättar för medarbetare att de missat att rapportera in sin tid.

3. Generera komptid, flextid eller övertid automatiskt
Att se till att komptid, flextid, övertid, eller annan tid som kan beräknas genereras automatiskt är ett enkelt sätt att underlätta.

4. Ta bort spara-knappen
Det finns många sätt att minimera antalet knapptryckningar i en applikation. Att låta information sparas automatiskt i takt med att den registreras in gör att användaren slipper klicka “Spara” vid upprepade tillfällen. Att tänka på är att en sådan funktion bör implementeras på ett sätt som gör att användaren förstår när informationen sparas.

5. Responsivt gränssnitt
Vart personer rapporterar sin tid varierar. Vissa föredrar att sitta vid datorn för att det ska gå så snabbt som möjligt samtidigt som man får en bra överblick. Andra rapporterar i bilen mellan uppdrag eller i sängen på kvällen. Det kan tyckas vara en självklarhet att en applikation idag ska ha ett responsivt gränssnitt som ser till att det går bra att använda den på en telefon så väl som vid en dator, men för affärsapplikationer är det inte alltid det. Inte än.

https://www.exsitec.se/hubfs/WEBB%20Anders%20Uddenberg%20.jpg

Anders Uddenberg

Affärsutveckling

Mobil:+46702941012
Epost: anders.uddenberg@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen