Solideq får en stabil helhetslösning

Solideq Group säljer byggställningsmaterial online och erbjuder allt från mindre ställningar till kompletta ställningspaket för olika behov. För att möta kraven från det investmentbolag som köpte upp företaget behövde de med kort varsel hitta och implementera en stabil affärssytemslösning med fokus på helheten.

Behov av en helhetslösning utan krångliga processer

Solideq Group säljer byggställningsmaterial online och erbjuder kunderna allt från mindre ställningar för privat bruk till kompletta ställningspaket för komplexare behov men också stegar, arbetskläder och andra tillbehör. Verksamhetens affärsidé är att sälja lättbyggda och säkra byggställningar till oslagbara priser.

För några år sedan var nästan allt arbete pappersbaserat, från beställning till färdig order. När bolaget köptes upp av ett investmentbolag fick de krav på sig att börja månadsrapportera, vilket skapade ett behov av ett stabilt affärssystem. Solideqs fick höra om affärssystemet Visma Business och utvärderade det tillsammans med Exsitec. 

“Exsitec svarade oss snabbt på vår förfrågan och var på plats hos oss bara några dagar efter för att visa systemet. Tempot var avgörande för oss”

Jens Hassel, CIO Solideq Group

Solideq började titta på nytt affärssystem i början på 2019, drog igång impementationsprojektet för Visma Business i mars och i början på maj samma år var de live med systemet. 

“Jag satt uppe på nätterna för att jag tyckte att det var så löjligt intressant och tro det eller ej, men det var inte så mycket som krånglade"

Jens Hassel, CIO Solideq Group

Fokus på uppföljning och analys

När Visma Business var på plats så företaget ännu mer potential i att först digitalisera för att sen automatisera ännu fler processer. Genom att växa in i systemet har Solideq kunnat jobba med mer spårbarhet, minimera fel, arbeta mer skalbart och vara mindre personberoende. 

Som nästa steg var att börja jobba mer med uppföljning och analys. Solideq hade business intelligence systemet Qlik sedan tidigare och valde att ta hjälp av Exsitec för utveckla lösningen. I dagsläget jobbar försäljningsavdelningen sin säljuppföljning i Qlik, ekonomiavdelningen jobbar med flera rapporter i Qlik och jobbar mycket med avvikelser i systemet. 

“Om jag gör saker två gånger i Excel brukar jag tänker att jag ska göra det i Qlik istället. Dessutom möjliggör Qlik för att andra ska komma åt det”

Jens Hassel, CIO Solideq Group

Bättre hantering av inköpen och leverantörsfakturorna

En annan del i bolaget som behövdes styras upp var hanteringen av leverantörsfakturor, där valet föll på Medius AP Automation. Systemet används för både varu- och omkostnadsfakturor i företaget. Genom Medius AP A blir hanteringen av leverantörsfakturor mindre manuell, vilket frigör tid för medarbetarna på ekonomiavdelningen. 

Tillslut ville Solideq även förbättra sina inköp och börja jobba med inköpsoptimering. I och med en god kund- och leverantörsrelation vände sig Solideq till Exsitec för råd och det slutgitliga valet föll på Eazystock. Systemet implementerades under 2022 och har varit ett bra stöd till inköparna. Längs vägen har dock Solideq mött lite motgångar, vilket varit tufft.

“Sälj och inköp kommunicerade inte tillräckligt med varandra, vilket gjorde att vi litade mer på systemet än på vår egen organisation. Det var jobbigt då, men det har också kommit med utvecklingen att sälj och inköp jobbar närmre varandra idag.”

Jens Hassel, CIO Solideq Group

Framåt arbetar Solideq för att få en centraliserad ekonomiavdelning för alla bolag i koncernen. För att komma dit behöver den norska verksamheten förberedas och genomgå en digitaliseringsresa, precis som den svenska verksamheten gjort senaste åren. 

Se videon med Jens Hassel från Solideq Group!


 

https://www.exsitec.se/hubfs/niclashagglund.png

Niclas Hägglund

Affärsutveckling

Mobil: 076-163 35 05
Epost: niclas.hagglund@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen