Beräkna ROI för affärssystem

Den här guiden tar upp fem steg som kan hjälpa dig att identifiera kostnaderna och förutse vinsten av ditt nya affärssystem. Avkastningen på investeringen (ROI) är den absolut vanligaste metoden för att mäta avkastningen och jämföra den med andra potentiella investeringar.

Formeln för ROI är: 

ROI = ((avkastning — investeringskostnad)/ investeringskostnad) x 100 

Men vad är avkastningen? och vad är investeringskostnaden? Ladda ner guiden för att få hjälp att ta reda på faktorerna för ditt företag. 

Ladda ner guiden genom att klicka på knappen nedan:

Business-stratagy-concrete