För vem är Visma.net Project Management?

Ett projektverktyg kan användas av många olika roller inom en verksamhet. Det finns många olika intressenter som behöver ha ut olika funktionalitet från den plattform som medlemmarna arbetar i. I den här guiden går vi igenom de olika funktionerna och fördelarna för de fem vanligaste intressenterna.

  1. Projektmedlemmar
  2. Vd & Ledningsgrupp
  3. Säljare
  4. HR & Lön
  5. Ekonomi

Ladda ner guiden genom att klicka på knappen nedan:

collective-thinking-white