screen
Guide

För vem är Visma.net Project Management

Ett projektverktyg kan användas av många olika roller inom en verksamhet. Det finns många olika intressenter som behöver ha ut olika funktionalitet från den plattform som medlemmarna arbetar i. I den här guiden går vi igenom de olika funktionerna och fördelarna för de fem vanligaste intressenterna.

  1. Projektmedlemmar
  2. Vd & Ledningsgrupp
  3. Säljare
  4. HR & Lön
  5. Ekonomi

Trevlig läsning!

 

Denna guide är skriven tillsammans med Visma Software AB. 

Få tillgång till guiden direkt

Fyll i formuläret och få tillgång till guiden.