Lärdomar från ett klimatbokslut

Under våren 2022 tog vi på Exsitec beslutet att börja arbeta med vårt första klimatbokslut. Ett konkret steg i målsättningen att styra vår verksamhet i en hållbar riktning. Vi utgick från vårt huvudkontor i Linköping med ambitionen att kunna hålla en så hög datakvalitet som möjligt. Som metod använde vi den internationellt mest erkända standarden GHGP med en avgränsning till Scope 1 och 2. Är du intresserad mer av standarden så rekommenderar vi att du först läser Vad är ett klimatbokslut?

LP lärdomar klimatbokslut (3)

Viktiga miljöområden för IT-bolag

I det resultatet som arbetades fram såg vi snabbt att två områden sticker ut i statistiken:

  • Resor - Både tjänsteresor och arbetspendling
  • Inköpta varor och tjänster Elektronik - Telefoner, datorer etc

Denna lärdom kanske inte så svårt att förutse i vår bransch men är två områden där man med kunskap och relativt små medel kan göra stor skillnad. 

Att ha tydliga interna riktlinjer kring dessa områden där man gör det enkelt för medarbetarna att göra smarta val i vardagen har stor effekt.

White-Light Gray
LP lärdomar klimatbokslut (4)

Vårt resultat

Exsitecs verksamhet i Linköping gav under 2021 upphov till utsläpp motsvarande 38 ton CO2ekv. Det motsvarar 0,64 ton CO2ekv per person anställd. En utsläppsnivå av växthusgaser i linje med Parisavtalet motsvarar 1 ton CO2ekv per person och år där alla utsläpp personen orsakar inkluderas, alltså inte endast arbetsplatsens utsläpp.

Av dessa kilon kommer 49% från resande där tjänsteresorna är största posten med 31% av totalen och arbetspendlingen står för 18%. 30% kommer från inköp av varor och tjänster där elektronik är störta posten med 23% av totalen. Energin står för 21% där fjärrvärmen är största post med 15% totala avtrycket.

2021 var ett speciellt år med en världsomfattande pandemi. Detta påverkar sannolikt vårt resultat i en positiv riktning. Men med det sagt så är det trots allt ett lågt avtryck i förhållande till liknande bolag i vår bransch. 

2-Sep-26-2022-07-38-18-65-AM

Nästa steg

Detta har varit vårt första år med att sammanställa ett klimatbokslut på ett systematiskt sätt. Det har ökat vår kunskap kring området och kommer att vara mycket värdefullt i vårt hållbarhetsarbete i framtiden

Vår förhoppning är att en ökad kunskap kring miljöpåverkan underlättar framtagandet av nya interna riktlinjer men också och framförallt ökar våra medarbetares förståelse och förmåga att göra smarta val i sin vardag.

Under kommande år kommer vi utöka vårt engagemang för att göra en mer heltäckande hållbarhetsrapport.

Light gray-White2

Sammanfattning

Här är våra starkaste faktorer till att resultatet som vi skapat under 2021. Det finns givetvis mycket mer som bygger upp resultatet men dessa punkter gör stor skillnad för oss.

Ta kontroll över resandet

En inarbetad policy kring tjänsteresor där företagets anställda gärna väljer tåg framför andra resealternativ. En del i att denna policy efterlevs på ett tydligt sätt är Exsitec också har en uttalad ambition att lägga företagets kontor i närheten av tågstationer.

Smarta bilval

Det gör stor skillnad att köra en bil som helt eller delvis drivs på el. I dagsläget räknar man med tio gånger mindre miljöpåverkan för en elbil jämfört med en bild driven av disel. Exsitecs gemensamma s.k. poolbilar består idag i huvudsak av bilar med elektrisk drift vilket gör mycket för vår totala avtryck.

Ta hand om elektroniken

Som IT-bolag är det svårt att klara sig utan datorer, telefoner och skärmar.

Detta betyder inte att det är omöjligt att göra smarta val även där. Att få utrustningen att hålla länge i kombination med goda sätt att återvinna är nycklar här.

Klimatmedvetna medarbetare gör skillnad

Att ha eller att utbilda medarbetare till att göra smarta val i sin vardag gör sannolikt den största skillnaden för ett IT-bolag. I vårt arbete ser vi det i arbetspendling och hållbar affärsmässighet gentemot våra kunder. 

Det är svårt att mäta i koldioxidekvivalenter men är utan tvekan det som kommer ge mest i det långa loppet.

https://www.exsitec.se/hubfs/Mats%20Stegemann%20rund.png

Mats Stegemann

Head of Culture

Kontakta skribenten